Hoorzitting / rondetafelgesprek

De analyse van de ACM betreffende "De kip van morgen"

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "De analyse van de ACM betreffende "De kip van morgen" "Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(lijst van deelnemers toegevoegd)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene Convocatie rondetafelgesprek over de analyse van de ACM betreffende de Kip van morgen op 4 juni 2015

Agendapunten

1
Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van dinsdag 27 januari 2015 over het bericht ‘Analyse ACM van duurzaamheidsafspraken Kip van Morgen’

Te behandelen:

2
Lijst van deelnemers rondetafelgesprek over de analyse van de ACM betreffende de ‘Kip van Morgen’

Details

 Blok 1:            ACM, wetenschappers/mededingingsexperts (13.30 - 14.15 uur)
 
 1. Mevr. Gerbrandy, hoogleraar met als specialisatie mededinging en duurzaamheid.
 2. Dhr. Van Horne, econoom bij het Landbouw Economisch Instituut (LEI) met als specialisatie de pluimveeketen.
 3. Dhr. Fonteijn, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
 
Blok 2:            Maatschappelijke organisaties (14.15 -14.45 uur)  
 
 1. Mevr. Hilhorst , Wakker Dier.
 2. Mevr. Griek, directeur Foodwatch.
 3. Dhr. Akkerman, hoofd Voedsel bij Natuur & Milieu.
 4. Dhr. Baaij, voorzitter van Dier en Recht.
 5. Mevr. Van der Meij, coördinator Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)- Platform.
 
Blok 3:            Retail, producenten en consumentenorganisaties (14.45 -15.30 uur)
 
 1. Dhr. Jansen, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).
 2. Dhr. Krouwel, oud voorzitter Productschap Pluimvee en Eieren.
 3. Dhr. Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij bij Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO).
 4. Dhr. Vesseur, algemeen secretaris van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI).
 5. Dhr. Huis in 't Veld, Consumentenbond

Gerelateerde zaken