E-mailprocedure : Agenderen van de Warmtevisie

De vergadering is geweest

2 april 2015
17:00 uur
Van: Commissie EZ
Verzonden: donderdag 2 april 2015 10:28
Aan: GC-Commissie-EZ
Onderwerp: [EMAIL PROCEDURE] Agenderen van de Warmtevisie

Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken,
 
Vanochtend heeft u de Warmtevisie ontvangen. Er zijn verschillende procedures waarbij deze visie betrokken kan worden. De eerstvolgende procedure is het verzamel algemeen overleg Energie op 9 april a.s. van 10.00 tot 14.00 uur.
 
Gelet op de korte termijn waarop dit verzamel algemeen overleg Energie plaatsvindt wordt u verzocht kenbaar te maken of u de Warmtevisie wenst te agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 9 april a.s..
 
U wordt verzocht uw reactie uiterlijk heden om 17.00 uur kenbaar te maken via een reply op deze mail.
 
Indien deze procedure niet leidt tot eenduidige besluitvorming zal de Warmtevisie worden geagendeerd voor de procedurevergadering op 14 april 2015.
 
Met vriendelijke groeten,
Moniek Peen
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Warmtevisie

    Te behandelen:

    Loading data