Wetgevingsoverleg

Omgevingswet

Wetgevingsoverleg: "Omgevingswet"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(indicatieve spreektijdverdeling toegevoegd)

Spreektijdverdeling (indicatief) voor de eerste termijn:
 

Veldman (VVD) - 45
Albert de Vries (PvdA) - 50
Smaling (SP) - 40
Ronnes (CDA) - 20
Madlener (PVV) - 20
Van Veldhoven (D66) - 40
Dik-Faber (ChristenUnie) - 40
Van Tongeren (GroenLinks) - 30
Bisschop (SGP) - 15
Houwers (lid Houwers) - 8

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 juni 2015, over de Omgevingswet
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene convocatie wetgevingsoverleg Omgevingswet d.d. 1 juni 2015
Stenogram
Download Omgevingswet

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten