Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

24 juni 2015
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
De eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu vindt plaats - na het Zomerreces van de Tweede Kamer - op 2 september 2015.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • B. Visser (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • D. Hoogland (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbieding advies 'Circulaire economie: van wens naar uitvoering' van Rli

 3. 3

  Uitnodiging G32-stedennetwerk voor werkbezoek aan gemeente Zaanstad m.b.t. Omgevingswet d.d. 27 augustus 2015

 4. 4

  Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies International Atoomenergieagentschap over het voorstel van wet tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Waardering van de ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding jaarrapportage “STS-passages 2014” van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoeken inzake het onderzoek n.a.v. van de treinontsporing te Hilversum en reactie op het bericht ‘NS-medewerkers zijn bang voor eigen spoor en treinen’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Procesaudit Intercity Next Generation (ICNG)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kiwa-tarieven voor taxi

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie Wet markttoezicht registerloodsen en beleidsvoornemen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding onderzoek ‘Hoogte van havenaanloop- en doorvoerkosten in Noordwest Europese zee- en luchthavens’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport 'Recht heeft voorrang'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding 1e Publieksrapportage Rijkswegennet 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding van de beleidsstudie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 'De Veerkrachtige Binnenstad'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Monitor ‘duurzaam hout op de Nederlandse markt’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding onderzoek Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Versterking uitvoering Raamovereenkomst Verpakkingen en afhandeling openstaande moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  25ste voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding van de 27ste Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken moties en toezeggingen n.a.v. WGO Water van 17 november 2014 en aanbieden adviezen Adviescommissie Water

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het rapport van het European Court of Auditors: 'Inland Waterway Transport in Europe'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)
   Dit wetsvoorstel is op 8 april 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
  • 33839 Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond)
   Dit wetsvoorstel is op 20 mei 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  • 34084 Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart
   Dit wetsvoorstel is op 3 juni 2015 aangemeld voor plenaire behandeling. 
  • 33962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)
   De mondeling behandeling van dit wetsvoorstel gestart met een wetgevingsoverleg op 1 en 8 juni. Dit wordt plenair afgerond op woensdag 24 juni 2015, waarbij wordt gestart met de beantwoording door de minister van Infrastructuur en Milieu in tweede termijn, gevolgd door een derde termijn Kamer en regering.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over de mishandeling van NS-personeel
   Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
  • Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (COP21)
   Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 juni 2015.

  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
   Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
  • Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.
  • Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
   Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei 2015.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
  • VAO Ruimtelijke ordening (AO d.d. 29 april 2015)
   Eerste spreker: het lid De Vries (PvdA)
  • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 28 mei 2015)
   Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
  • VAO Spoorveiigheid/ERTMS (AO d.d. 17 juni 2015)
   Eerste spreker: het lid De Boer (VVD)
  • VSO invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT) en de uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs (31521-90)
   Eerste spreker: het lid Visser (VVD)
 24. 24

  Voorstel lid Visser (VVD) inzake brief over flitscontroles

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel van het lid Geurts (CDA) om het kabinet om een brief te vragen over het Buijtenland van Rhoon

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorstel lid Cegerek (PvdA) bijdrage internetconsultatie EU-pakket circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data