Algemeen overleg : Modernisering diplomatie

De vergadering is geweest

12 november 2014
11:15 - 13:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt *

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.G. Koenders
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • H. van Bommel (SP)
 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • M. Servaes (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie slotrapport Adviescommissie Modernisering Diplomatie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding van het slotrapport van de Adviescommissie Modernisering Diplomatie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het postennetwerk en informatie over visumverlening ten behoeve van het bedrijfsleven in Erbil

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarlijkse rapportage over Nederlandse gedetineerden in het buitenland (motie Pechtold Kamerstuk 32500-V, nr 137) – peildatum 1 april 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toelichting op het nieuwe beleid voor Nederlandse gedetineerden in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Organisatie paspoortverstrekking in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data