Inbreng feitelijke vragen

Besluit huurprijzen woonruimte i.v.m. vereenvoudiging werkwijze huurcommissie

Inbreng feitelijke vragen: "Besluit huurprijzen woonruimte i.v.m. vereenvoudiging werkwijze huurcommissie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie inbreng
Download Convo inbreng feitelijke vragen Wijz. Besluit huurprijzen woonruimte op 8 april 2014

Agendapunten

1
Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit servicekosten en het Besluit huurprijzen woonruimte in verband met de vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie

Te behandelen: