Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

19 februari 2014
10:45 - 11:45 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

N.B. Aanvangstijdstip gewijzigd i.v.m. VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid dat op 19 februari om 10.15 uur plenair plaatsvindt

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S. de Rouwe (CDA)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • P.J.M. Litjens (VVD)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • M. de Graaf (PVV)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • D.J.G. Graus (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Gemeente Noordwijk voor werkbezoek i.v.m. de effecten van plaatsing van windmolenparken die zichtbaar zijn vanaf de kust

 3. 3

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van de notitie van de heer Bierman over de ordening van de spoorsector

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Programma rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voornemen tot oprichten van de stichting SVB-BGT

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Algemeen overleg Ruimtelijke Ordening/Grondbeleid d.d. 13 maart 2014

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Opgaven brede programma Structuurvisie Ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Duurzaam inkopen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel beantwoording vragen gesteld in een schriftelijk overleg over de Evaluatie van het Activiteitenbesluit (Kamerstuk 29383, nr. 214)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op de mededeling van de Europese Commissie betreffende het raamwerk voor klimaat- en energiebeleid 2020-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Mededeling “Schone lucht voor Europa”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche: Richtlijn reductie nationale emissies bepaalde luchtverontreinigende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiche: Richtlijn beperking van de emissies naar de lucht door middelgrote stookinstallaties

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het rapport van de Natural Resources Defense Council over de mogelijke toename van de import van teerzandolie in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Goedkeuring implementatieplannen spoorgoederencorridors Rotterdam-Genua en Rotterdam-Lyon

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:


  33 346, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten.
  Dit wetsvoorstel is door de Kamer gekoppeld aan de behandeling van wetsvoorstel 32 859, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs. De nota naar aanleiding van het nader verslag over dat wetsvoorstel is op 3 februari 2014 naar de Kamer gestuurd. De commissie V&J heeft tijdens haar procedurevergadering van 19 februari 2014 besloten om wetsvoorstel 32 859, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs aan te melden voor plenaire behandeling.


  33 781, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)
  Dit wetsvoorstel is op 29 januari 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. Het lid De Rouwe (CDA) heeft aangegeven het wetsvoorstel mondeling te willen behandelen. De leden zijn per e-mail reeds opgeroepen om zich bij de Griffie Plenair in te schrijven voor de mondelinge behandeling.


  2. Debatten:


  Geen debatten aangevraagd.


  3. Dertigledendebatten:


  Dertigledendebat over het bericht dat harder rijden de gezondheid schaadt.
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 15 oktober 2013.

   

  Dertigledendebat over het onderzoek van de TU Delft waaruit blijkt dat de verbreding van de A27 bij Amelisweerd niet nodig is.

  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in regeling van werkzaamheden d.d. 18 februari 2014.

   

   

 19. 19

  Verzoek lid De Rouwe (CDA) voor factsheet Kritieke prestatie indicatoren (KPI) op en rond het spoor in het kader van de pilot Parlement en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid De Rouwe (CDA) om de minister een reactie te vragen op de uitkomst van het meldpunt A35

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Inventarisatie deelname en programmavoorstel rondetafelgesprek Grondbeleid