Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Mandaatbesluit van enkele handhavingsbevoegdheden aan het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  33966 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding sectorconsultatie wooncoöperatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche 7: Mededeling over circulaire economie in de bouwsector

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek om nadere toelichting op het doel en de monitoring bij het EU-voorstel: Mededeling "Hulpbronnen-efficiëntie in de bouwsector"

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift van de brief aan de G32 inzake de voorgenomen verkopen van woningcorporatie Vestia

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies van de Algemene Rekenkamer over de conceptnovelle op de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Informatie m.b.t. het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit op de huurtoeslag (wijziging percentages kwaliteitskorting)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Mogelijke onregelmatigheden bij de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP-regeling)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Informatie over de voorgenomen volkshuisvestelijke prestaties van woningcorporaties voor 2014 tot en met 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op de WRR-rapporten 'Toezien op Publieke Belangen' en op ' Van Tweeluik naar Driehoeken'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift van de brief aan Eerste Kamer inzake notitie inzake ministeriele verantwoordelijkheid in relatie tot zbo's

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Brief van de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties inzake het eindrapport en voorstellen met betrekking tot de verdere behandeling hiervan binnen de commissie Wonen en Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst aan Hamburg en Kopenhagen (7 t/m 10 juli 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Algemeen overleg langer zelfstandig wonen (nog te plannen)

  In verband met een samenloop met de extra ingelaste ministerraad d.d. 24 september, is het algemeen overleg langer zelfstandig wonen geannuleerd op 24 september 2014. 

   

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek van de SP-fractie om een reactie te vragen aan de minister van Wonen en Rijksdienst op de position papers en de informatie die de deelnemers van het rondetafelgesprek Bouwsparen hebben gedeeld.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoeken van de SP-fractie om een AO aan te vragen over antikraakconstructies en leegstandsbeheer (n.a.v. het artikel in de Groene Amsterdammer over de leegstandsindustrie en antikraakconstructies) en het ontvangen van de antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld n.a.v het artikel ruim voorafgaand aan dit AO

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek om voorafgaand aan het algemeen overleg Woningcorporaties en Studentenhuisvesting d.d. 15 oktober 2014, een reactie te vragen aan de minister voor Wonen en Rijksdienst inzake de berichtgeving van Platform31.

  Te behandelen:

  Loading data