Procedurevergadering

Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering: "Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Wonen en Rijksdienst procedurevergadering 18 april 2013
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 18 april 2013

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van het Besluit huurprijzen woonruimte, betreffende de energieprestatie van gebouwen (Kamerstuk 32757, nr. 55)

Te behandelen:

9
Reactie op het amendement van het lid Klein (33515, nr. 8) over het verlenen van terugwerkende kracht aan het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet verhuurderheffing

Te behandelen:

13
Vooraankondiging Commissie BIZA van de Eerste Kamer voor expertmeeting POC-rapport