Algemeen overleg

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) (tweede termijn)

Algemeen overleg: "Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) (tweede termijn)"Deze vergadering is geweest

Tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 11 april 2012 is besloten
om het algemeen overleg over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding van 5 april 2012 voort te zetten in deze tweede termijn.

 

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 april 2012, inzake de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) (tweede termijn)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) (tweede termijn) d.d. 19 april 2012

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Lijst van vragen en antwoorden inzake de stand van zaken m.b.t. de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in verband met de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Te behandelen: