Algemeen overleg

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) (tweede termijn)

Algemeen overleg: "Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) (tweede termijn)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 april 2012, inzake de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) (tweede termijn)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) (tweede termijn) d.d. 19 april 2012

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten