Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA d.d. 13 januari 2011
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv EUZA d.d. 13 januari 2011

Deelnemers


Agendapunten

1
Mededelingen

Details

  • Werkbezoek Europese instellingen: Voornemen is naar Brussel te reizen op zondag 20 februari 2011. Gesprek op maandag 21 februari met Van Rompuy bevestigd. Jan Nico van Overbeeke is in contact met de kabinetten van commissarissen Füle en Lewandowski. Het gesprek met mw. Kroes kan niet doorgaan i.v.m. verblijf in het buitenland. Getracht zal worden desalniettemin een geschikte gesprekspartner inzake de digitale agenda op te nemen in het programma. Tevens zal gesproken worden met vertegenwoordigers Hongaars voorzitterschap. Maandagavond 21 februari terugreis.
    De griffier zal binnen een week een inventarisatie van deelnemers aan dit werkbezoek maken.
2
EU-voorstel verordening Brussel I (jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied)

Details

Dit voorstel is vorig jaar aangemerkt voor zowel een subsidiariteitstoets als een behandelvoorbehoud. De commissie V&J zal op 19 januari a.s. hierover een besluit nemen. Deadline voor de subsidiariteitstoets is 15 februari. Tot dusverre is alleen de Tsjechische Senaat ook van plan om op dit voorstel een subtoets uit te voeren. Deadline voor het leggen van het behandelvoorbehoud is 18 maart 2011.

Te behandelen:

3
Brievenlijst
4
Uitnodiging Parliament of Romania, namens de Kamer van Afgevaardigden, voor bezoek aan Roemenië
11
Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008,153)

Te behandelen:

14
Werkbezoek Balkan mei 2011
15
EU-agenda Tweede Kamer

Details

U vindt de EU-agenda op Plein 2 alsook op het internet:
www.tweedekamer.nl: Kamerleden/commissies/Europese Zaken/EU-agenda Tweede Kamer

Activiteitenoverzicht vaste commissie voor Europese Zaken:

20-01-2011 11.00 - 14.00 Ambassadeursconferentie
27-01-2011 12.00 - 13.00 Algemeen overleg Raad Algemene Zaken 
27-01-2011 14.00 - avond Plenair debat Staat van de Unie
02-02-2011 14.00 - 16.00 Ontvangst Voorzitter Duitse Bondsdag (voortouw contactgroep Duitsland)
03-02-2011 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
03-02-2011 12.30 - 15.30  Plenair debat Europese Raad
17-02-2011 12.00 - 13.00 Algemeen overleg Raad Algemene Zaken 
21-02-2011                     Werkbezoek Europese instellingen Brussel 
03-03-2011 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
17-03-2011 12.00 - 13.00 Algemeen overleg Raad Algemene Zaken 
24-03-2011 11.30 - 12.30 Procedurevergadering  
14-04-2011 12.00 - 13.00 Algemeen overleg Raad Algemene Zaken 
14-04-2011 14.00 - 15.00 Procedurevergadering   
mei 2011                         Werkbezoek Balkan
19-05-2011 11.30 - 12.30 Procedurevergadering  
19-05-2011 13.00 - 14.00 Algemeen overleg Raad Algemene Zaken
09-06-2011 11.30 - 12.30 Procedurevergadering  
16-06-2011 12.00 - 13.00 Algemeen overleg Raad Algemene Zaken 
30-06-2011 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
 

17
Rondvraag

Details

  • de staf mailt spoedig de spreektijden, zowel voor Tweede Kamerleden als voor EP-leden, voor het plenaire debat Staat van de Unie dat gepland staat op 27 januari a.s. vanaf 14.00 uur.