Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

16 februari 2011
10:15 - 11:45 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
 • M.C.I. van der Werf (CDA)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • M.E. Huizing (VVD)
 • A. Slob (ChristenUnie)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • S. de Rouwe (CDA)
 • J. Houwers (VVD)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Machtiging tot intrekken van het Voorstel tot wet inzake de Wet kilometerprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toestemming van deelname aan een gesprek met Inspecteur-Generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat over het Meerjarenplan 2011-2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen over het spitsalarm van de ANWB

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding KiM-rapport "Effecten van de vliegbelasting"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van het lid Monasch (23645, nr. 404) over een nadere rapportage over risico’s van kraakacties van de OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van het lid Bashir (23645, nr. 407) over de voorgenomen fusie tussen Transdev-Veolia en het vetorecht van de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op rapport Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ombuigingen en aanbesteding van het openbaar vervoer in de G3

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding handhavingsrapportage Schiphol 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stationering traumahelikopters op ziekenhuisdaken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verhoging maximumsnelheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Belgisch voornemen een vignet in te voeren voor personenverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het advies Auditcommissie 'Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoeksrapport VI kunststof verpakkingsafval uit huishoudens

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Buitenlandse correspondentie inzake intrekking Kierbesluit Haringvliet

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche 6: Richtlijn gevaarlijke stoffen (“Seveso III”)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  EU Stafnotitie "Voorstel werkbezoek Brussel"

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rondetafelgesprekken

 20. 20

  Werkbezoeken

  Tijdens de procedurevergadering van 27 januari 2011 heeft u besloten tot een inventarisatie van mogelijk in 2011 af te leggen werkbezoeken. Deze inventarisatie is inmiddels uitgevoerd. In de volgende agendapunten wordt een totaalbeeld gegeven van werkbezoek waartoe reeds besloten is, werkbezoeken die in de inventarisatie gesuggereerd zijn en werkbezoeken waarvoor wij recent uitnodigingen van derden hebben ontvangen.

  Besluit: er zal schriftelijk geïnventariseerd worden hoeveel interesse er is voor de diverse suggesties, inclusief het werkbezoek aan Limburg. Het werkbezoek aan Brussel op het gebied van efficiënt bronnengebruik zal worden georganiseerd. De werkbezoeken waartoe reeds besloten is, zullen worden eveneens georganiseerd worden. 

 21. 21

  Werkbezoeken waartoe reeds besloten is

  Tijdens de procedurevergadering d.d. 10 november 2010 is reeds besloten :

  • tot een uitgaand werkbezoek aan de commissie Spoor van het Parlement van Nordrhein-Westfalen
  • de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement uit te nodigen voor een tegenbezoek aan de Tweede Kamer
  • een werkbezoek Internationale Afvaltransporten te organiseren. Onderstaand treft u hiervoor een programmavoorstel aan;
 22. 22

  Werkbezoeken gesuggereerd tijdens inventarisatie

  • Rotterdamse Haven (VVD)
  • Amsterdamse Haven (VVD)
  • Schiphol / KLM (combinatiebezoek) (VVD)
  • Afval Energie Bedrijf Amsterdam (CDA)
  • Desso (cradle to cradle tapijtfabrikant) (CDA)
  • Van Gansewinkel (afvalverwerkingsbedrijf) (CDA)
  • Valleilijn (ChristenUnie)
  • Oosterscheldegebied (PvdD)
  • Wadden (PvdD)
  • Haringvliet (PvdD)
  • Brussel (staf cie IM, zie agendapunt 18)
 23. 23

  Werkbezoeken waarvoor de commissie recent uitnodigingen van derden heeft ontvangen

 24. 24

  Verzoek van het lid De Rouwe (CDA) om de openstaande toezeggingen m.b.t. verkeersveiligheid gestand te doen en de Kamer hierover te informeren

  Te behandelen:

  Loading data