Procedurevergadering : Extra procedurevergadering WWI

De vergadering is geweest

28 september 2010
13:45 - 14:00 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tweede herziene agenda

(i.v.m. toevoeging agendapunt 1)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W. van Gent (GroenLinks)
 • J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA)
 • P. de Krom (VVD)
 • S. Karabulut (SP)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • K. Verhoeven (D66)
 • J.J. van Klaveren (PVV)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • R.W. Knops (CDA)
 • C. Çörüz (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Inbreng verslag schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Bespreken planning algemeen overleg Aanpak risicojongeren

  De CDA-fractie heeft verzocht om uitstel van het algemeen overleg. Hierop zijn de volgend ereacties binnengekomen: 
  - De fracties van GroenLinks, PvdA en Christen Unie willen geen uitstel van het AO.
  - De VVD-fractie stelt voor de agenda van het AO te beperken tot uitsluitend de reden waarom het overleg niet langer uitstel duldt, nl. het feit dat gemeenten wel WWI geld hebben gekregen voor de aanpak van risicojongeren maar dat het twijfelachtig is wat er nu precies met dat geld gebeurt of is gebeurd. De inhoudelijke problematiek over risicojongeren en problematische jeugdgroepen kan later in een gecombineerde vergadering worden behandeld.

  Besluit: het algemeen overleg Aanpak risicojongeren wordt niet uitgesteld. Het vindt plaats donderdag 30 september 2010 van 18.00 tot 21.00 uur.