Algemeen overleg : Staatkundige hervorming

De vergadering is geweest

19 mei 2010
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

3e HERZIENE CONVOCATIE

i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.I.I. van Beek (VVD)
 • B.J. van Bochove (CDA)
 • J.A.W.J. Leerdam (PvdA)
 • J.W. Remkes (VVD)
 • W. van Gent (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Staatkundige veranderingen Nederlandse Antillen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsrapportage commissaris voor de BES

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van het werkbezoek aan de Nederlandse Antillen en Aruba van 8 februari tot en met 12 februari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen inzake de transitie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot openbaar lichaam in het Nederlands staatsbestel (de BES-wetgeving)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Bestuurlijk Overleg Nederlandse Antillen, Curacao en Sint Maarten, Bestuurlijk Overleg Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag over Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport bij het jaarverslag Koninkrijksrelaties 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Bon Futuro gevangenis te Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data