Algemeen overleg : Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

De vergadering is geweest

28 januari 2010
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

HERZIENE CONVOCATIE

i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • W.I.I. van Beek (VVD)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • R.H. Algra (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage Kwaliteit GBA januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitkomsten van het onderzoek naar de invoering van de GBA als basisregistratie.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezeggingen tijdens het spoeddebat over de registratie van niet-Nederlandse nationaliteit in de GBA

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Modernisering GBA

  Te behandelen:

  Loading data