Debat geweest
22 juni 2010 | 17:30 - 19:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering: "Procedurevergadering LNV"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering LNV 22 juni 2010
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie LNV dinsdag 22 juni 2010

Deelnemers


Agendapunten

1
brievenlijst
2
Uitnodiging van Provincie Noord-Brabant voor de jaarlijkse 'Dag van ons Brabants Platteland' d.d. 30 mei 2010
3
Uitnodiging van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor FES-symposium ‘Vitaal ondernemen in het Q-tijdperk?' d.d. 22 juni 2010
4
Uitnodiging van FPG voor debat over de betekenis van particulier grondbezit en het 10-puntenplan van FPG d.d. 21 mei 2010
5
Uitnodiging van UFA om mee te varen op het Vlaggenschip tijdens Vlaggetjesdag d.d. 12 juni 2010
6
Uitnodiging van DDB en NMV voor gesprek met melkveehouders over de toekomst van het zuivelbeleid tijdens hun publieksvriendelijke actie i.h.k.v. Wereldmelkdag op het Plein te Den Haag d.d. 1 juni 2010
7
Uitnodiging van AIM Group voor conferentie "CAP post-2013" d.d. 19 en 20 juli 2010
8
Verzoek van Greenpeace Nederland aan vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om Junichi Sato, een Greenpeace activist in Japan, uit te nodigen voor een ontmoeting
16
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

53
Toezending van de geannoteerde agenda voor IWC-62, zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg over de 62e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) op 21 april 2010

Te behandelen:

64
Reactie op de niet ingediende motie van de leden Jager en Atsma om de (garnalen)visserij en de pierenwinning in de Noordzeekustzone en de Waddenzee ‘blijvend de nodige ruimte te bieden’

Te behandelen:

69
70
Stand van zaken binnengekomen stukken betreffende antibioticagebruik in de veehouderij

Te behandelen: