Algemeen overleg : Crisismaatregelen woningmarkt

De vergadering is geweest

18 februari 2010
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tweede herziene convocatie

(i.v.m. toevoeging agendapunt)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.E. van der Laan
  minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Deelnemers

 • Voorzitter
  W. van Gent (GroenLinks)
 • B.J. van Bochove (CDA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • G.C.F.M. Depla (PvdA)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brief inzake de kostengrens Nationale Hypotheekgarantie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  EIB-rapport "Verkenning effecten stimuleringsmaatregelen rond de woningbouw"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Samenvatting TNO-bouwprognoses 2009-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten en EIB-rapport Monitering 1e tranche stimuleringsregeling woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Expertteam Eigenbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Subsidieplafond en stopzetting BEW

  Te behandelen:

  Loading data