Petitie : Aanbieding petitie inzake het wetsvoorstel Kraken en leegstand

De vergadering is geweest

8 september 2009
13:30 - 13:45 uur
Locatie: Petitie Statenpassage
Commissie: Justitie

Bijlage

Deelnemers

  • W. van Gent (GroenLinks)
  • G.C.F.M. Depla (PvdA)
  • B.I. van der Burg (VVD)
  • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
  • F. Teeven (VVD)

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om mogelijkheid tot aanbieden petitie m.b.t. wetsvoorstel Kraken en Leegstand