Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 februari 2009
13:00 - 14:00 uur
Locatie: van Someren-Downerzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstellen voor vereenvoudiging van de huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitstelverzoek wetsvoorstel wijz. Wet op de huurtoeslag (31 446)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel voor wijziging Wet op de huurtoeslag: diverse onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Derde nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Wet op de huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken woningcorporatie Rochdale

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Achtergronden mbt misbruik van en fraude met Nationale Hypotheek Garantie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Analyse woningmarkt en overheidinstrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Tweede nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Procedure Welstandstoezicht

 12. 12

  Extra bewonersbudgetten 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Deltaplan inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren: Grenzen stellen en Perspectief bieden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezeggingen algemeen overleg energiebesparing gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data