Sinds 1 juli 2012 kent de Tweede Kamer een openbaar register van belangenbehartigers/lobbyisten met een vaste toegangspas voor de Kamer. Bij de aanvraag van een pas moet worden aangegeven met welk doel en namens welke instelling of organisatie men optreedt. Per organisatie/instelling wordt niet meer dan één pas verstrekt. Deze gegevens worden in het register vermeld. Dit register is openbaar toegankelijk via deze pagina.

Categorieën

Er zijn drie groepen van belangenbehartigers/lobbyisten:

  • medewerkers van public affairs en public relations bureaus

  • vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties/brancheverenigingen/koepels 

  • vertegenwoordigers van gemeentes en provincies.

Vaste toegangspas aanvragen

Komt u in aanmerking voor de pas? Vul dan een aanvraagformulier in. Dit formulier kunt u opvragen bij het secretariaat van de Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer:

T: 070-318 3090
F: 070-318 2160
E: secretariaatbeveiligingsdienst@tweedekamer.nl