Initiatiefwetsvoorstel vaste huurcontracten

23 maart 2023, initiatiefwetsvoorstel - Nijboer (PvdA) en Grinwis (ChristenUnie) willen tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten afschaffen. Hun initiatiefwetsvoorstel regelt dat dit soort contracten alleen nog in specifieke gevallen zijn toegestaan.

Zelfstandige woonruimte kan nu tot maximaal twee jaar tijdelijk verhuurd worden. Initiatiefnemers Nijboer en Grinwis willen af van deze "wegwerpcontracten". Huurders moeten iedere twee jaar verhuizen en hebben daardoor te maken met stress, onzekerheid en hoge verhuiskosten. En gemeenten signaleren dat de leefbaarheid van wijken onder druk komt te staan door het grote aantal bewonerswisselingen.

Bijval

Tijdelijke verhuur lijkt helaas normaal te zijn geworden, concludeert Drost (ChristenUnie). Het wisselen van bewoners is een verdienmodel en de rechtpositie van huurders is verzwakt. Vaste contracten moeten weer de norm worden, vindt ook Boulakjar (D66). Huurders durven nu volgens hem vaak niet te klagen, uit angst dat hun tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Een wetswijziging uit 2016 heeft de tijdelijke contracten mogelijk gemaakt, stelt Kops (PVV) vast, maar die heeft niet geleid tot de verwachte positieve effecten. Het is dan ook goed als dit weer wordt teruggedraaid. Wel moet er volgens hem oog zijn voor de belangen van welwillende verhuurders.

Het vergroten van de bestaanszekerheid van huurders. Het versterken van de huurbescherming. Het verbeteren van de sociale cohesie in wijken en buurten. Dat zijn volgens Bushoff (PvdA, ook namens GroenLinks) de belangrijkste redenen om de tijdelijke huurcontracten af te schaffen.

Uitzonderingen

Als het initiatiefwetsvoorstel wordt aangenomen, blijft tijdelijk verhuur in bepaalde situaties mogelijk. Het gaat daarbij om de volgende gevallen:

  • het opnieuw bewonen door de verhuurder of voorgaande huurder
  • doelgroepencontracten van vijf jaar op basis van specifieke categorie├źn voor dringend eigen gebruik
  • verhuringen naar aard van korte duur, zoals vakantieverhuur
  • ter voorkoming en vermindering van onnodige leegstand
  • generieke tijdelijke verhuur van maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte

Beckerman (SP) doet voorstellen om de uitzonderingen waarin toch een tijdelijk huurcontract mag worden gesloten, verder terug te dringen. Doelgroepen als jongeren, grote gezinnen, ouderen en huurders van flexwoningen of onzelfstandige woonruimte hebben in haar ogen namelijk ook recht op woonzekerheid.

Het initiatiefwetsvoorstel beperkt juist de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur te veel, vindt Geurts (CDA), waardoor bepaalde groepen moeilijker woonruimte zullen vinden. Het gaat om "maatschappelijk wenselijke uitzonderingen", zoals tijdelijke woningen voor spoedzoekers en verhuur vanwege tijdelijke omstandigheden zoals studie en zorgafhankelijkheid.

Bezwaren

De problemen op de woningmarkt zijn veroorzaakt door de "onbetrouwbare overheid", betoogt Van Haga (Groep Van Haga). Het negatieve beeld dat de initiatiefnemers schetsen van verhuurders, klopt volgens hem niet. Hun voorstel zal ervoor zorgen dat er minder huurwoningen op de markt komen, zo verwacht hij.

De Groot (VVD) is eveneens bang dat het aanbod van huurwoningen zal dalen als tijdelijke contracten niet meer mogelijk zijn, ook omdat er in zijn ogen een stapeling aan maatregelen ontstaat om de huurmarkt te reguleren. Hij suggereert om te kijken naar andere opties, zoals langere tijdelijke contracten.

Het debat over het initiatiefwetsvoorstel gaat op een later moment verder met de reactie van initiatiefnemers Nijboer en Grinwis en minister De Jonge (Volkshuisvesting) op de inbreng van de Kamer.

Zie ook: