Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Wiersma c.s. en de motie van het lid Van der Molen c.s. naar aanleiding van het debat over de implementatie van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

34349-29
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kies periode

tot Toepassen