Reactie op het verzoek van het lid Van Wijngaarden, gedaan tijdens het algemeen overleg van 5 maart 2020, over het onderzoek van de mogelijkheden van contempt of court ofwel minachting van de rechtbank, gewezen op een recent onderzoek hiernaar

2020D12075
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen