Uitgelicht : Rondetafelgesprek over bestrijding van heling, witwassen en vermogensdelicten

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid houdt op donderdag 9 februari 2023 van 14.00 tot 17.00 uur een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Verbetering bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (Kamerstuk 36036).

Agent telt geld dat werd gevonden bij een verkeerscontrole

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal in de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen.

Wetsvoorstel 

Op 16 februari 2022 diende de regering een wetsvoorstel bij de Kamer in dat beoogt de pakkans van de heler en pleger van vermogensdelicten te vergroten en de afzetmarkt voor gestolen spullen te beperken. Daarnaast is het wetsvoorstel volgens de regering een belangrijk instrument in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Het wetsvoorstel voorziet in een grondslag voor landelijke uniformering en digitalisering van drie al bestaande verplichtingen voor opkopers en handelaren van onder meer tweedehands goederen. Het betreft een registratieplicht voor bepaalde categorieën goederen, een meldplicht en een plicht tot het hanteren van een verplichte bewaartermijn van goederen. De aanleiding voor de regering voor de aanscherpingen is het onderzoeksrapport ‘Focus op heling’ (Kamerstuk 28684, nr. 475), dat heeft aangetoond dat door middel van heling een omvangrijke markt van vraag naar en aanbod van wederrechtelijk verkregen goederen in stand wordt gehouden.

Wetenschapstoets

Ter voorbereiding op de behandeling van dit wetsvoorstel heeft de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid een wetenschapstoets uit laten voeren. De Kamerleden Songül Mutluer (PvdA) en Joost Sneller (D66) zijn benoemd als rapporteurs voor deze wetenschapstoets. Een wetenschapstoets is een wetenschappelijke beoordeling van de helderheid van beleids- en wetsvoorstellen. Zijn de keuzes die het kabinet heeft gemaakt wetenschappelijk houdbaar? Zijn er bewezen effectieve(re) beleidsalternatieven in andere landen? Is de evaluatiestrategie goed doordacht? Deze vragen worden met een wetenschapstoets beantwoord.

Uitvoeringstoets

Daarnaast heeft de commissie de minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius verzocht een uitvoeringstoets te verrichten en hierbij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) te betrekken en de resultaten van deze uitvoeringstoets voor de plenaire behandeling aan de Kamer te sturen. In een uitvoeringstoets wordt door een uitvoerende en/of handhavende instantie nagegaan of nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving uitvoerbaar en te handhaven is.

Rondetafelgesprek 

Als onderdeel van een zorgvuldige voorbereiding van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel organiseert de commissie voor Justitie en Veiligheid op donderdag 9 februari van 14.00 tot 17.00 uur een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel. Hierin komen achtereenvolgens de wetenschapstoets, de uitvoeringstoets en de gevolgen voor de praktijk aan bod.

Programma 

14.00-15.00 uur: wetenschappers

•    Karin van Wingerde, Hoogleraar Corporate Crime and Governance, Erasmus Universiteit

•    Antoinette Verhage, Hoogleraar Criminologie, Universiteit Gent15.00-16.00 uur: uitvoeringstoets 

•    Ivoline van Erpecum, Ministerie van Justitie en Veiligheid 

•    Rudi Welling, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

16.00-17.00 uur: praktijkorganisaties

•    Edwin Brinksma, Branchemanager en Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu, Bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche (VACO)

•    Hans Koning, directeur Metaal Recycling Federatie (MRF)

•    Melle Koelemaij, jurist BOVAG 

•    Rachel Heijne, voorzitter Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN)