Uitgelicht : Jaarwisseling: feest en overlast

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid spreekt op woensdag 9 oktober 2019 over het vieren van de jaarwisseling. Hiervoor komen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Van Veldhoven-Van der Meer van Infrastructuur en Waterstaat naar de Kamer.

vuurwerk-1920.jpg

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Oud en Nieuw 2018-2019

De jaarwisselingsproblematiek van de afgelopen jaren zorgt voor een voortdurend maatschappelijk en politiek debat over de wijze waarop dit feest wordt gevierd. De discussie over de jaarwisseling toont enerzijds de wens om het nieuwe jaar uitbundig, met veel vuurwerk, in te luiden en anderzijds de wens om overlast en onveiligheid weg te nemen.

De afgelopen jaarwisseling is onrustiger verlopen dan vorig jaar, zo stelt de politie in het ‘Landelijk beeld jaarwisseling 2018-2019 in Nederland’, kijkend naar het aantal incidenten en het aantal slachtoffers van geweld tegen politie en werknemers met een publieke taak.

De minister van Justitie en Veiligheid vindt het onacceptabel dat een deel van de hulpverleners tijdens het werk weer te maken kreeg met bedreiging, intimidatie en fysieke agressie. Grapperhaus benadrukt dat alle werknemers met een publieke taak altijd aangifte moeten doen wanneer geweld tegen hen is gebruikt. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.agressievrijwerk.nl

Nieuwe maatregelen voor een veilige jaarwisseling

Het kabinet doet een voorstel met nieuwe maatregelen voor een veiliger jaarwisseling om:

- misbruik, overlast en letsel door legaal vuurwerk terug te dringen;

- geweld tegen hulpverleners aan te pakken;

- mogelijkheden te bieden aan gemeenten om de jaarwisseling tot een succes te maken;

- en illegaal vuurwerk terug te dringen.

Verbod op zwaar vuurwerk vanaf jaarwisseling 2020-2021

Vanaf Oudejaarsavond 2020 gaat een verbod op zwaar vuurwerk gelden. Zo wordt het zwaarste voor consumenten beschikbare vuurwerk, de zogeheten F3-categorie, verboden. Daaronder vallen zware, lange ratelbanden en Chinese rollen. Lichter vuurwerk, zoals rotjes, vuurpijlen en grondbloemen, blijft toegestaan.

Er komt dus een verbod op zware knallen, maar niet op ál het knalvuurwerk. Dit laatste is het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Ook korpschef van de politie Erik Akerboom pleit hiervoor als voortrekker van een initiatief van in totaal 27 organisaties.

Ook komt er geen totaal vuurwerkverbod. Een groot aantal maatschappelijke organisaties - van oogartsen tot milieuactivisten ondertekenden met deze wens het Vuurwerkmanifest. Zij wijzen vooral op de schade die vuurwerk elk jaar mens en milieu berokkent..

Vuurwerkverbod in gemeenten

Daarnaast wordt het Vuurwerkbesluit aangepast zodat gemeenten voor aankomende jaarwisseling een vuurwerkverbod binnen hun grenzen kunnen afkondigen wanneer zij oordelen dat dit nodig is om gevaar, schade of overlast te voorkomen. Verder blijven politie en OM stevig inzetten op het in beslag nemen van illegaal vuurwerk, en wordt er gewerkt aan het verhalen van deze kosten op de daders.