Stemmingen over: moties ingediend bij de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Plenaire vergadering 13 maart 2018