Meerderheid voor anti-witwasmaatregelen

21 februari 2018, wetsvoorstel - Een Kamermeerderheid steunt de implementatie van een Europese richtlijn in Nederlandse wetgeving. Die geeft meer mogelijkheden om witwassen en terrorismefinanciering aan te pakken.

Om geld wit te wassen of terrorisme te financieren wordt vaak gebruikgemaakt van ingewikkelde financiële constructies. Die constructies verhullen welke mensen of organisaties bezig zijn met "geld dat het daglicht niet kan verdragen", constateert Leijten (SP). Het is goed als daarvoor strengere poortwachters komen, volgens Paternotte (D66).

Van der Lee (GroenLinks) verklaart zich een "warm voorstander" van de nieuwe wet. Maar de implementatie had volgens hem veel eerder gemoeten. Minister Hoekstra (Financiën) wijt de vertraging aan de Europese Commissie, die al tijdens de implementatie in de lidstaten met een aanpassing van de richtlijn is gekomen, en aan de kabinetswissel.

De PVV is de enige aan het debat deelnemende fractie die tegen het wetsvoorstel is. Woordvoerder Mulder vindt de aanpak niet hard genoeg. Een conclusie die Ronnes (CDA) niet kan volgen: "Ik kan me niet voorstellen waarom partijen hiertegen zijn".

Boetes op witwassen

Van der Linde (VVD) wijst op het belang van het handhaven van de regels en het opleggen van straffen. Samen met Leijten (SP) dient hij daarom een amendement in om de maximale geldboetes op witwassen te verdubbelen.

Nijboer (PvdA) steunt het plan voor hogere boetes, maar benadrukt dat die dan ook echt opgelegd moeten worden. Pas met een grotere pakkans werken hogere boetes echt afschrikwekkend.

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft begrip voor de gedachte achter het amendement voor hogere boetes, maar is er toch niet voor. Net als de Raad van State vindt hij dat het strafrecht de voorkeur geniet boven een bestuurlijke boete.

Cryptovaluta

Sinds het opstellen van de Europese richtlijn is er alweer van alles veranderd in de financiële wereld. Paternotte noemt bijvoorbeeld de cryptovaluta, zoals de bitcoin, die sindsdien veel belangrijker zijn geworden.

Ook Van der Linde en Ronnes constateren dat de wetgever door die ontwikkelingen achterloopt. Minister Hoekstra beaamt dit, maar volgens hem worden er al voorbereidingen getroffen voor een volgende herziening van de richtlijn.

UBO-register

Hoewel het pas later wordt geregeld, wordt tijdens het debat toch al veel gesproken over het zogenoemde UBO-register. UBO staat voor "ultimate beneficial owner" oftewel "uiteindelijk belanghebbende". Het UBO-register moet duidelijk maken wie er uiteindelijk van geld profiteert.

Leijten kijkt uit naar de komst van het UBO-register, want dat is volgens haar hard nodig om grip te krijgen op geldstromen. "Zet de schijnwerper erop, want dan wordt het minder makkelijk om crimineel geld te versluieren."

Ronnes wil weten of goede doelen ook UBO's kunnen zijn. Net als Van der Linde vraagt hij zich af of dat verstandig is. De VVD’er vreest bovendien dat door het UBO-register bepaalde bedrijfs- en persoonsinformatie te makkelijk beschikbaar wordt.

Ook Van der Lee en Paternotte vragen naar waarborgen voor de privacy van personen die in het UBO-register komen. Volgens Hoekstra is dit inderdaad een gevoelig punt. Hij zal dit meenemen bij het verder uitwerken van de plannen voor het register, maar geeft alvast aan dat niet alle informatie zomaar zal worden gedeeld.

De Kamer stemt op dinsdag 6 maart over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • De website Debat Gemist. Enkele uren na afloop van het debat is de video beschikbaar.
Naar boven