Duidelijkheid gevraagd over uitrol van 5G-netwerk

5 juni 2018, debat - De Kamer is eensgezind over de noodzaak van snel internet en vraagt duidelijkheid van staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) en minister Bijleveld (Defensie) over de uitrol van het 5G-netwerk.

Snel internet, daar is niemand in de Kamer tegen, stelt Graus (PVV) vast. Moorlag (PvdA) spreekt van een basisbehoefte en volgens Paternotte (D66) is snel en veel internet geen luxe maar noodzaak.

Voor snel internet is de uitrol van 5G van groot belang. Daarvoor moeten verschillende internetbanden beschikbaar worden gesteld. Als Nederland daar geen haast mee maakt, gaan we achterlopen bij het buitenland, waarschuwt Weverling (VVD). Staatssecretaris Keijzer hoopt eind 2019 of begin 2020 een veiling van deze internetbanden te kunnen houden.

Burum

Voor 5G zou de 3,5 gigahertzband gebruikt kunnen worden, maar een satellietstation van de inlichtingendiensten in het Friese Burum opereert ook op deze frequentie. Mobiele communicatie via deze band zou de satellietontvangst kunnen storen. Boven de lijn Amsterdam-Zwolle lijkt de 3,5 gigahertzband dus niet beschikbaar te zijn voor 5G-toepassingen.

Maar kan deze band niet gedeeld worden, wil Paternotte (D66) weten. Voor minister Bijleveld staat voorop dat het satellietstation een onmisbare bron van informatie is. Of er gedeeld kan worden, zal onderzoek moeten uitwijzen. De minister wil daar nu nog niet op vooruitlopen.

Van der Lee (GroenLinks) wil snel duidelijkheid over de beschikbaarheid van deze frequentie. Als hierover geen garanties zijn gedaan voor de veiling van de internetbanden, dan moet die veiling wat hem betreft maar worden uitgesteld.

Ook staatssecretaris Keijzer wijst op het onderzoek naar de 3,5 gigahertzband. Hoewel ze geen garanties kan geven, denkt ze dat er bij de veiling voldoende duidelijkheid zal zijn voor potentiƫle investeerders.

Buitengebied

Iedereen in Nederland heeft recht op snel internet, vindt Moorlag (PvdA). Daarom pleit hij voor extra aandacht voor de internetontvangst in het buitengebied. Ook Stoffer (SGP) en Van den Berg (CDA) vinden dat van belang, bijvoorbeeld voor agrarische ondernemers die gebruikmaken van innovatieve technieken.

De staatssecretaris is van plan met een dekkingseis te komen, zodat ook het buitengebied zeker kan zijn van snel internet. Nederland scoort al goed met de dekkingsgraad van het 4G-netwerk, maar dat betekent volgens haar niet dat de overheid nu achterover kan leunen. De overheid moet juist de voorwaarden scheppen voor een goed mobiel netwerk.

Keerzijde

Graus (PVV) maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van 5G voor de volksgezondheid. Is de straling van de zendmasten niet schadelijk? Hij krijgt bijval van Stoffer (SGP), die het kabinet vraagt meer onderzoek te doen naar de risico's.

Keijzer wijst erop dat de Europese Unie veiligheidsnormen heeft aanbevolen voor de signalen van antennes. Daaraan wordt voldaan, maar om burgers extra zekerheid te geven overweegt ze om die normen ook wettelijk vast te leggen.

Wat Alkaya (SP) betreft moet er niet alleen over de technische voorwaarden worden gesproken, maar ook over de morele en juridische kaders. Hij verwacht dat hier aandacht voor komt in de nationale digitaliseringsstrategie waar de staatssecretaris momenteel aan werkt.

De Kamer stemt op 12 juni over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist