Debat over bijdrage aan de coalitie tegen IS in Irak

16 december 2021, debat - In 2022 blijft Nederland deelnemen aan de anti-IS-coalitie in Irak. De Kamer debatteert erover met de ministers Knapen (Buitenlandse Zaken) en Kamp (Defensie).

Een belangrijke rol van de Nederlandse militairen in Irak is helpen bij het beveiligen van Erbil International Airport. Een nieuwe taak in 2022 is het beschermen van adviseurs en medewerkers van de Operation Inherent Resolve (OIR) in de Koerdische Autonome Regio (KAR).

Steun

IS is stevig de kop ingedrukt, zegt Brekelmans (VVD), maar de strijd is nog niet gestreden. We moeten volhouden om IS duurzaam te verslaan, zegt Belhaj (D66), en helpen om een stabiele situatie in Irak te creëren. Nederland heeft volgens Van der Lee (GroenLinks) daarbij een extra verantwoordelijkheid door de betrokkenheid bij de Tweede Golfoorlog.

Van der Plas (BBB) is blij en trots dat Nederland een bijdrage heeft geleverd aan het grotendeels verslaan van IS. Zij steunt het verlengen van de missie met een jaar. Dat geldt ook voor Ceder (ChristenUnie), die beklemtoont dat een besluit over uitzending van militairen nooit lichtzinnig mag worden genomen.

In het algemeen heeft Van Haga (Groep Van Haga) bedenkingen bij militaire missies. Maar omdat het gaat om verlenging van een bestaande situatie voor één jaar met een betrekkelijk laag risico, steunt hij de inzet in Irak toch.

De Grondwet geeft ons de opdracht om de internationale rechtsorde te beschermen, benadrukt Mulder (CDA). Het is volgens haar goed dat Nederland een bijdrage kan leveren aan vrede en veiligheid in de wereld. Stoffer (SGP) zegt het in iets andere woorden: de Nederlandse missie helpt het kwaad te keren en het goede een stapje dichterbij te brengen.

Minister Knapen wil geen grote woorden gebruiken voor de missie in Irak: dat leidt tot teleurstellingen. Het beheersbaar maken van de situatie is volgens hem al heel wat.

Kritiek

We hebben de lessen uit Afghanistan nog niet geleerd, concludeert Van Dijk (SP). Er is geen zicht op een politieke oplossing, zo benadrukt hij, en er is geen goede exitstrategie. Hij is daarom tegen verlenging van de Nederlandse aanwezigheid in Irak.

Ook Kuzu (DENK) is er niet van overtuigd dat de militaire missie zinvol is. Die verdwijnt volgens hem in een bodemloze put zolang er geen langetermijnstrategie is om de voedingsbodem voor IS weg te nemen. Hij pleit daarom voor diplomatie en ontwikkelingssamenwerking, gericht op het verbeteren van de omstandigheden van de lokale bevolking. Maar daarbij is ook militaire inzet nodig, benadrukt minister Kamp, om de situatie te stabiliseren.

Nederland heeft zich voldoende inspanning getroost in de strijd tegen IS, vindt De Roon (PVV). Als de Iraakse overheid steun nodig heeft, dan is het volgens hem aan landen in de regio om die te verlenen, zoals de rijke Golfstaten.

De Kamer sprak eerder op 17 december 2020 over de inzet van Nederlandse militairen in Irak. Zij stemt op 16 december over de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook: