Uitgelicht : Vliegveiligheid

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat voert op woensdag 25 november van 15.00 tot 18.00 uur een algemeen overleg over vliegveiligheid. Hiervoor komt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat naar de Kamer.

Vliegtuig bij een landingsbaan

Volg live

Het overleg is in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Onderwerpen

In dit algemeen overleg staat een aantal onderwerpen op de agenda die allemaal te maken hebben met de veiligheid van het vliegen. Hieronder worden er enkele nader besproken.

Veiligheid vliegverkeer Schiphol

Luchthaven Schiphol ligt in een dichtbevolkt gebied. Vliegveiligheid is daarom van groot belang. Over die veiligheid heeft de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat zich op 2 november laten bijpraten door de opstellers van de ‘Evaluatie OVV-aanbevelingen veiligheid vliegverkeer Schiphol’, het NLR en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). In de evaluatie werd onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van de OVV uit 2017 zijn opgevolgd.

In haar brief van 30 maart 2020 over de evaluatie zegt de minister dat de betrokken partijen de veiligheidsaanbevelingen van de OVV krachtig hebben opgepakt en ook aanvullende maatregelen hebben getroffen. Toch was voor een kwart van de (deel)aanbevelingen op het meetmoment (najaar 2019) nog onzeker of de genomen maatregelen wel afdoende zijn. De OVV was op 2 november nog kritisch over de voortgang.

In de nu voorliggende vierde voortgangsrapportage vliegveiligheid Schiphol van 5 november 2020 valt te lezen dat intussen extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om starts en landingen op banen die niet in gebruik zijn, te voorkomen. Ook is het aantal parkeerplaatsen voor toestellen op het ‘Uniform platform’ uitgebreid van negen naar twaalf. Zo wordt het aantal baankruisingen verminderd en daarmee het risico op botsingen tussen vliegtuigen. Door de negatieve financiële effecten van de coronacrisis is weliswaar de planning van enkele projecten aangepast waardoor realisatie langer zal duren, maar de minister blijft er bij de partijen op aandringen dat veiligheid altijd voorop moet staan.

Vliegen over conflictgebieden

Sinds het neerschieten van passagiersvlucht MH17 boven de Oekraïne op 17 juli 2014 is er wereldwijd veel meer aandacht voor de risico’s van het vliegen boven conflictgebieden. Nederland draagt actief bij aan het ‘Safer Skies’-initiatief. Dat werkt aan een internationale commissie die de risico’s van het vliegen boven conflictgebieden voor de burgerluchtvaart gaat beheersen. Met de European Aviation Safety Agency (EASA) werkt Nederland aan een digitaal platform voor het delen van informatie over conflictgebieden tussen de overheid en de Europese luchtvaartmaatschappijen. Na overleg met de minister hebben de grote Nederlandse luchtvaartmaatschappijen aangekondigd opener te zullen zijn in hun informatie over de keuzes die gemaakt worden rond het vliegen in de buurt van conflictgebieden. Zij zullen ook gaan voldoen aan aanbeveling 11 van het eindrapport ‘MH17 Crash’ van de OVV, om minstens eenmaal per jaar openbaar verantwoording af te leggen over gekozen vliegroutes.

Boeing 737MAX

Van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA mag de Boeing 737MAX weer de lucht in. De toestellen van dit type staan al ruim anderhalf jaar aan de grond na tweeongelukken in korte tijd waarbij in totaal 346 mensen omkwamen. Er bleek een fatale fout in de software te zitten. Die moet nu eerst worden bijgewerkt en ook moeten piloten opnieuw getraind worden voor het vliegen met de 737MAX. De Europese luchtvaartautoriteit EASA verwacht nog deze maand groen licht te kunnen geven voor het Europese luchtruim. Ook in Europa moeten luchtvaartmaatschappijen eerst de software updaten en hun piloten trainen. Daarnaast stelt de EASA als eis dat een extra sensor in de toestellen wordt ingebouwd om de veiligheid verder te verhogen.