Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Binnen vijf dagen is van het debat ook de ondertiteling beschikbaar.

Onderhoud spoor

Onderhoudsmedewerkers werken naast het spoor. Op de achtergrond rijdt een trein voorbij.

Spoorbeheerder ProRail is op het spoor bezig met een inhaalslag wat betreft het onderhoud en de vervanging van de bovenbouw (ballast, dwarsliggers, de rails en spoorstaafconstructies). In 2017 zijn er anderhalf keer zoveel werkzaamheden als in 2016. Ook in 2018 zal ProRail meer werk uitvoeren. Dit zal voor reizigers tot ongemak leiden. De vervoerders hebben met ProRail afspraken gemaakt over de planning van werkzaamheden, om ongemak zo veel mogelijk te voorkomen. De staatsecretaris overlegt met ProRail over de kosten van de projecten en de mogelijke tekorten die vanaf 2019 ontstaan.

Prestaties NS en ProRail

De staatssecretaris heeft zowel NS als ProRail een boete opgelegd, omdat zij in 2016 op sommige punten niet de prestaties hebben geleverd die afgesproken waren. Die afspraken (zgn. prestatie-indicatoren) zijn vastgelegd in het Beheerplan 2016 voor ProRail en het Vervoerplan 2016 van NS. NS heeft niet de afgesproken  punctualiteit van de Intercity Direct op de HSL-Zuid gehaald. Ook waren tijdens de spits minder zitplaatsen beschikbaar dan afgesproken. Ook ProRail heeft de punctualiteit op de HSL-Zuid niet gehaald. Hoewel ze er geen boete voor krijgen is de staatssecretaris ook kritisch op ProRail over de punctualiteit voor goederentreinen.

Overige onderwerpen

Tijdens het overleg zal het onder andere ook gaan over de voortgang van de aanleg van de Duitse aansluiting op de Betuweroute, het voorkomen van trillingen door spoorwegverkeer, de tijdelijke buitengebruikstelling van de Moerdijkbrug en de komende wet- en regelgeving met betrekking tot het spoor.

Vergaderinformatie

De commissie voor Infrastructuur en Milieu overlegt op donderdag 22 juni van 10.00 tot 13.00 uur over het spoor. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu komt hiervoor naar de Tweede Kamer.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites