Uitgelicht : Kansspelen

Op woensdag 15 december 2021 van 9.30 tot 12.30 uur debatteert de commissie voor Justitie en Veiligheid over kansspelen. Voor het overleg komt minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming naar de Kamer.

Volg live

Het overleg over kansspelen is in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of gebruik de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Kansspelen

Het overgrote deel van de gokkers in Nederland vindt het leuk om af en toe eens naar het casino te gaan of mee te doen aan loterijen. Of op de uitslag van een voetbalwedstrijd te wedden. Maar soms leiden deze kansspelen tot problemen. Deelnemers zijn dan langdurig aan het spelen en zetten veel geld in. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld te maken krijgen met kansspelverslaving of problematische schulden. Zij kunnen terecht bij het Loket Kansspel, het centrale steunpunt op het gebied van gokproblemen.

Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa)

Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler online en zonder fysiek contact met (het personeel van) de organisator van de kansspelen deelneemt. Sinds 1 april 2021 is de Wet Kansspelen op afstand (wet Koa) in werking getreden. Deze wet reguleert online kansspelen in Nederland . Dit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. Doel van de Wet Koa is het regelen van de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen via internet, het beschermen van consumenten en het voorkomen van kansspelverslaving en kansspel gerelateerde fraude en criminaliteit.

Nieuwe maatregelen

Sinds 1 oktober 2021 kunnen aanbieders na het verkrijgen van een vergunning door de Kansspelautoriteit hun spelaanbod aan consumenten aanbieden. Sinds dat moment kunnen spelers dus deelnemen aan legale online kansspelen. Dit betekent dat de regels voor reclame-uitingen, het verslavingspreventiebeleid en het tegengaan van verslaving vanaf dat moment ook gelden voor online aanbieders van kansspelen. Spelers kunnen opgenomen worden in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) of iemand kan zichzelf inschrijven. Dit is een register voor spelers die problematisch speelgedrag vertonen. Spelers die in dit register staan kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan online of fysieke kansspelen.

Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is de toezichthouder van de overheid op de kansspelsector. In opdracht van de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, voeren zij het Nederlandse kansspelbeleid uit. De Kansspelautoriteit streeft naar een wereld waarin kansspelen betrouwbaar zijn en aanbieders transparant. De speler wordt beschermd, het spel is eerlijk en de winkansen zijn duidelijk. Er zijn geen gokverslaafden en geen illegale praktijken. Dit doet de Kansspelautoriteit door:

  • toezicht te houden en waar nodig handhavend op te treden;
  • te beslissen over aanvragen voor vergunningen voor kansspelen;
  • verslavingspreventie te bevorderen;
  • voorlichting en informatie te geven aan spelers, gemeenten en andere organisaties.

Meting modernisering kansspelbeleid

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, is een nieuwe meting modernisering kansspelbeleid uitgevoerd. Het onderzoek bevat een meting van deelname aan (legale en illegale) kansspelen na de opening van de online markt als gevolg van de Wet Koa. Dit onderzoek vormt de basis voor de evaluatie van de Wet Koa in 2024.