Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Vijf dagen na het debat is van de vergadering ook ondertiteling beschikbaar.

Emancipatie

Regenboogvlag wappert aan gebouw

Naleving VN-Vrouwenverdrag

Het VN-Vrouwenverdrag richt zich op de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Het zogeheten CEDAW-comité houdt toezicht op de naleving van het verdrag in alle landen die partij zijn, waaronder Nederland. Iedere vier jaar moeten regeringen in een rapportage laten zien wat ze doen om de rechten van vrouwen te waarborgen. Naar aanleiding van de 6e rapportage van Nederland heeft de CEDAW in een List of Issues onder meer gevraagd naar de positie van vrouwen in de prostitutie en naar de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, in de politiek en de publieke sector. Ook vraagt de CEDAW naar de maatregelen die zijn genomen op het gebied van huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en huiselijk geweld in Nederland, Curaçao, Bonaire, Saba en St. Eustatius.

Transgenders

Het ‘Actieplan T’ van Transgender Netwerk Nederland (TNN) en het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel) wil de arbeidsmarkt toegankelijker maken voor transgenders en hun deelname aan de politiek en het bestuur vergroten. Minister Bussemaker geeft het TNN meer subsidie, als landelijke netwerkorganisatie voor transgenders. Ook ontvangt het netwerk subsidie om de maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie van transgenders te stimuleren. Bijvoorbeeld met behulp van coaching, sollicitatietrainingen en begeleiding naar en op de werkplek.

Nederlandse rol in VN-commissie voor vrouwenrechten

Tijdens het algemeen overleg over emancipatie op 10 februari 2016 heeft de Kamer gevraagd naar de inspanning van Nederland bij de VN-commissie voor vrouwenrechten (CSW). Minister Bussemaker heeft bij de CSW aandacht gevraagd voor de zogeheten seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Die houden in dat iedereen recht heeft op prettige en veilige seks. Ook heeft de minister bij de CSW gesproken over (seksueel) geweld tegen vrouwen en meisjes, de kwetsbare positie van vrouwelijke vluchtelingen en de rechten van LGBTI. LGBTI is de internationale term voor lesbische vrouwen, homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen, transgenders en mensen met een intersekseconditie. De term intersekse wordt gebruikt voor mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de gebruikelijke definitie van man of vrouw, bijvoorbeeld doordat het zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft.

Lekker vrij?

In opdracht van minister Bussemaker heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de relatie tussen vrije tijd, tijdsdruk en deelname aan de arbeidsmarkt onderzocht. Uit het onderzoek Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen blijkt dat vooral vrouwen zonder jonge kinderen meer zouden willen werken als zij minder tijdsdruk zouden hebben in hun vrije tijd.

Vergaderinformatie

Op donderdag 27 oktober 2016 vergaderde de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over emancipatie. Namens het kabinet was minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanwezig.  

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites