Donderdag 14 november

09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy

Vergadering
Berlijn  (besloten)
09:00 - 18:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Conference

Vergadering
French Senate - Paris  (besloten)
09:00 - 10:00

Tijdelijke commissie Digitale toekomst

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 11:00

Economische Zaken en Klimaat

COP25 in Madrid

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 13:00

Defensie

Uitreiking dapperheidsonderscheidingen

Werkbezoek
Rotterdam
10:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OJCS-raad van 21 en 22 november 2019 (Cultuur, Sport & Jeugd) (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Herijking ouderschap

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:15 - 12:15

Financiën

Toekomst van de Volksbank

Algemeen overleg
Klompezaal
10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
10:30 - 11:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Raad voor Cultuur inzake advies van de Commissie Bescherming cultuurgoederen

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
11:00 - 12:00

Buitenlandse Zaken

Minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië

Gesprek
11:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Presentatie World Energy Outlook 2019 door het IEA

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:30

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
12:00 - 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek van het lid Kwint om kabinetsbrief inkomenseffecten amendement Nijkerken-de Haan c.s. (35 275, nr. 8)

E-mailprocedure
12:00 - 13:30

Buitenlandse Zaken

Lunchgesprek met Chinese parlementaire delegatie o.l.v. Mr. Ji Bingxuan, Vice Chairperson of the National People's Congress of China

Gesprek
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Reactie op de gewijzigde motie-Stoffer/Wörsdörfer over ambulante handel (TK 32637-381)

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorhang Scheepsafvalstoffenbesluit lozen sanitair afvalwater zeeschepen

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 13:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Theatervoorstelling Leef

Werkbezoek
Nieuwspoort
12:30 - 13:15

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering VERPLAATST NAAR 21 NOVEMBER

Procedurevergadering
12:30 - 13:30

Financiën

Voorbereidingsgroep follow-up onderzoek toepassing artikel 3.1 CW (Oudkamer)

Vergadering
13:15 - 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 15:30

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 28 en 29 november 2019 (omgezet in een schriftelijk overleg op 22 november 2019)

Algemeen overleg
14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) de inbrengdatum voor het verslag over het Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht (Kamerstuk 34 908, nr. 2), uit te stellen

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) TK 35261 (is verplaatst naar 21 november 2019)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Werkbezoek Marokko

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 14:00

Financiën

Belastingverdrag tussen Nederland en Irak

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Financiën

Verdrag tot oprichting van de Caribische Douane Organisatie

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Leven Lang Ontwikkelen

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 17:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hulpmiddelenbeleid (verplaatst naar 27 november)

Algemeen overleg
14:30 - 16:30

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen