Dinsdag 29 september

12:30 - 15:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal
13:00 - 15:00

Aardgaswinning Groningen

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
13:15 - 13:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Girls Rights Watch in het kader van Wereldmeisjesdag

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

'Van leerplicht naar leerrecht. Maatwerk in het onderwijs geeft gelijke kansen voor ieder kind' door Ouderplatform Midden Holland

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) Begroting - 35567

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Defensie

Onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Defensie

Defensie Projectenoverzicht 2020

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Defensie

Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2020

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Defensie

Personeelsrapportage Defensie 2020 (periode 1 januari tot 1 juli 2020)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Defensie

Eenentwintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Defensie

Vaststelling begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Defensie

Vaststelling begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2021

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2021

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen - 35556

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Financiën

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortgang maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 17:00

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Standing Committee meeting On-line

Vergadering
16:00 - 17:00

Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Benelux Parlement - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Tilanuskamer  (besloten)
16:30 - 19:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dierenwelzijn buiten de veehouderij

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
K 401
17:00 - 19:00

Defensie

Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd
17:45 - 18:15

parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen

POCOB overleg

Procedurevergadering
K 401  (besloten)

Periode

tot Toepassen