Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Bergkamp om een reactie aan de minister van OCW te vragen over e brief van Kunsten "92 inzake de decentralisatie-uitkering (DU) voor beeldende kunst en vormgeving.

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Brief van Kunsten "92 inzake de decentralisatie-uitkering (DU) voor beeldende kunst en vormgeving.

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.