Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Bergkamp om een reactie aan de minister van OCW te vragen over e brief van Kunsten "92 inzake de decentralisatie-uitkering (DU) voor beeldende kunst en vormgeving.

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Brief van Kunsten "92 inzake de decentralisatie-uitkering (DU) voor beeldende kunst en vormgeving.