Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof).

11 nov 2019
2019Z21719

Memorie van toelichting

een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN DEEL Door deze noodwet kunnen onze hardwerkende boeren, bouwers en anderen weer direct aan de slag. Met deze noodwet wordt voorkomen dat bedrijven omvallen en er onnodige ontslagen vallen. Een wet die


Geleidende brief

Geleidende brief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 333 Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,


Kies periode

tot Toepassen