Reactie op de brieven van een burger m.b.t. de hondenbelasting

Reactie op de brieven van H.O mbt de hondenbelasting Uw commissie heeft mii gevraagd te reageren op de brieven van de heer H.O uit R%1 inzake de hondenbelasting. Het betreft een tweetal biieven waarin wordt verzocht tot aanpassing van artikel 226 van de Gemeentewet om zodoende de hondenbelasting van

2 apr 2013
2013D13503

Antwoord vragen Ouwehand over het heffen van hondenbelasting voor de financiering van de gemeentelijke opvangplicht van loslopende dieren

staat het gemeenten vrij om te bepalen waaraan de opbrengst van de hondenbelasting wordt besteed, dus ook om (een deel van) de opbrengst aan te wenden voor de opvang van loslopende dieren in een gemeente. 1 PZC, Veere verhoogt hondenbelasting, 21 september 2010. 2 Artikel 8, derde lid van boek vijf van

4 nov 2010
2010D42556

Atlas van de lokale lasten 2013, Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macro- en microniveau

Allas2013.indd 8S 2-1-2013 14:00:12 42 Tarief hondenbelasting G=^ Bedrag tn euro's Geen hondenbelasting g]O tot40 n 40 tot 50 50 tot 60 60 tot 70 70 tot 80 n 80 tot 100 0 100 tot 120 ■ 120 of hoger Ridderkerk 16 Opmeer 19 Oude IJsselstreek 20 Noordwijk 116 Schiedam 116 Rotterdam 124 Gemiddelde 62 Mediaan

9 apr 2013
2013D14766