Antwoord op vragen van het lid Krol over het schrappen van gemeentelijke hondenbelasting

van 14 oktober 2019 over gemeentelijke hondenbelasting Antwoord 1 Ja Vraag 2 Is het waar dat hondenbelasting oorspronkelijk in het leven is geroepen ter bestrijding van hondsdolheid en zwerfhonden, alsmede als een vorm van transportbelasting (de hondenkar) Bent u het eens dat hondenbelasting daarmee


Het schrappen van gemeentelijke hondenbelasting

verhoudingen (Rfv) dat de hondenbelasting kan worden afgeschaft2 Is afschaffing van de hondenbelasting naar aanleiding van dit advies overwogen Zo nee, waarom niet Vraag 5 Bent u bereid artikel 226 van Gemeentewet, waarin een gemeente de mogelijkheid wordt geboden om hondenbelasting te heffen, alsnog


Reactie op de brieven van een burger m.b.t. de hondenbelasting

Reactie op de brieven van een burger m.b.t. de hondenbelasting. Reactie op de brieven van H.O mbt de hondenbelasting Uw commissie heeft mii gevraagd te reageren op de brieven van de heer H.O uit R%1 inzake de hondenbelasting. Het betreft een tweetal biieven waarin wordt verzocht tot aanpassing van artikel


Bespreking Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting

Bespreking Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting.

17 okt 2019
Gesprek 13:30 - 14:00

Aanbieden van het burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting", door G. Yanover

Aanbieden van het burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting", door G. Yanover.

23 apr 2019
Petitie 13:30 - 13:45