De uitzending van Zembla ‘Verdachte ouders’

van de uitzending van Zembla ‘Verdachte ouders’. (ingezonden 18 december 2017) 1 Bent u bekend met de uitzending ‘Verdachte ouders’ van Zembla Wat is uw reactie hierop 1) 2 Deet u de mening dat dat Munchausen by proxy/PCF een vreselijke vorm van kindermishandeling is, die moeilijk te bewijzen

18 dec 2017
2017D37640

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Gerven over de uitzending van Zembla waaruit blijkt dat cliënten onvoldoende gewezen worden op de risico’s bij Lasik-oogchirurgie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over de uitzending van Zembla waaruit blijkt dat cliënten onvoldoende gewezen worden op de risico’s bij Lasik-oogchirurgie (2016Z24886). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw.

1 feb 2017
2017D02893

Uitstel beantwoording vragen van de leden Leijten en Van Gerven over de uitzending van Zembla waaruit blijkt dat cliënten onvoldoende gewezen worden op de risico’s bij Lasik-oogchirurgie

De vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over de uitzending van Zembla waaruit blijkt dat cliënten onvoldoende gewezen worden op de risico’s bij Lasik-oogchirurgie (2016Z24886) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Ik zal u zo spoedig mogelijk

13 jan 2017
2017D00556

Giftige dampen aan boord van vliegtuigen

2017Z15127 Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitzending van ZEMBLA over giftige dampen aan boord van vliegtuigen. (ingezonden 10 november 2017) 1 Bent u bekend met de uitzending van ZEMBLA over giftige dampen aan boord van vliegtuigen 1) 2 Kunt

10 nov 2017
2017D31866

Antwoord op vragen van het lid Koopmans over misstanden in Sri Lanka inzake adoptie

op schriftelijke vragen van het lid Koopmans (VVD) over misstanden in Sri Lanka inzake adoptie (ingezonden 22 september 2017, nr. 2017Z12538) Vraag 1 Bent u bekend met de uitzending van Zembla van 20 september 2017 over misstanden in Sri Lanka in de jaren ’80 inzake adoptie door Nederlandse ouders

11 okt 2017
2017D28609

Biomassabijstook

2017Z04008 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken over biomassabijstook (ingezonden 24 maart 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Zembla over “bos als brandstof” 1) 2 Heeft u het risico geïnventariseerd dat subsidie voor biomassabijstook

24 mrt 2017
2017D08303

Antwoord op vragen van het lid Paternotte over giftige dampen aan boord van vliegtuigen

boord van vliegtuigen naar aanleiding van de uitzending van Zembla op 8 november 2017 (ingezonden 10 november 2017). Vraag 1 Bent u bekend met de uitzending van ZEMBLA over giftige dampen aan boord van vliegtuigen1 Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Kunt u zich herinneren dat u in mei 2015 reeds bent verzocht2

4 dec 2017
2017D35302

Antwoord op vragen van de leden Diertens en Van Eijs over schade door rubberkorrels kunstgras

of slib terecht zijn gekomen, moet blijken uit de resultaten van de in antwoord 3 genoemde reguliere metingen die de waterschappen uitvoeren. Vraag 5 Geeft de uitzending van Zembla u aanleiding extra onderzoek in te stellen en de normen voor het gebruik van kunstgraskorrels nader te beschouwen Zo nee,

24 nov 2017
2017D33841

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering

kunnen die in Libië in de knel zitten. Het kabinet zal de inzet op vrijwillige terugkeer vanuit Noord-Afrika, die ondersteund wordt door autoriteiten in regio, uitbreiden met een daarvoor bestemde extra bijdrage aan het EU Noodfonds voor Afrika (EUTF). Zoals deze uitzending van Zembla ook bevestigt,

10 nov 2017
2017D31654

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over bij- en meestook van duurzame biomassa

voor houtpellets (ingezonden 27 maart 2017, kenmerk 2017Z04065). Beantwoording vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over bij- en meestook van duurzame biomassa (ingezonden 24 maart 2017, kenmerk 2017Z04008) 1 Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Zembla over “bos als brandstof” Antwoord

14 apr 2017
2017D10499

Antwoord op vragen van de leden Cegerek en Van Dekken over een ZEMBLA-uitzending over de gezondheidseffecten van rubbergranulaat

over de gezondheidseffecten van rubbergranulaat (2017Z02726). 1. Kent u de ZEMBLA-uitzending van 15 februari 2017 over de gezondheidseffecten van rubbergranulaat 1. Ja.   2. Welke conclusies verbindt u aan de door Zembla getoonde resultaten Geeft de uitzending u danwel het Rijksinstituut voor Volksgezondheid

17 mrt 2017
2017D07777

Mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering

2017Z12297 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering. (ingezonden 19 september 2017) 1 Wat is uw reactie op de uitzending van Zembla waaruit blijkt dat mensenhandelaren in Egypte, Libië en Niger

19 sep 2017
2017D25815

Schade door rubberkorrels kunstgras

milieu terecht komen bij het gebruik van rubbergranulaatkorrels in kunstgrasvelden, bijvoorbeeld als gevolg van regen of druk door bespeling Klopt het dat zware metalen in water of slib van afwateringskanalen terecht kan komen 5 Geeft de uitzending van Zembla u aanleiding extra onderzoek in te stellen

12 okt 2017
2017D28896

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de duurzaamheidscriteria voor houtpellets

aan de biomassa-industrie, waarbij nieuwe kansen ontstaan voor bedrijven die zich bezig houden met verwaarding van biomassa. (w.g.) H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Uitzending 'Bos als brandhout' van Zembla, 22 maart 2017 Kamerstuk 31 239, nr. 212 Kamerstuk 31 239, nr. 212.

14 apr 2017
2017D10501

De duurzaamheidscriteria voor de productie van industriële stroom uit houtpellets

energie’ en te weinig de overgang naar een nieuwe energievoorziening stimuleert Kunt u uw antwoord toelichten 1) Uitzending 'Bos als brandhout' van Zembla, 22 maart 2017. 2) Kamerstuk 31 239 nr. 212. 3) Kamerstuk 31 239 nr. 212. Toelichting: Aanvullend op eerdere vragen ter zake van het lid Van der

27 mrt 2017
2017D08409

Kies periode

tot Toepassen