Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kamerstukken

Kamerstukken (26)

 • Overige Kamerstukken (26)Verwijder filter keuze

Soort

 • Position paper (26)Verwijder filter keuze

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

t/m

sorteer op:

Overige Kamerstukken (26)

 • Position paper Rathenau Instituut t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Werk in de platformeconomie d.d. 16 november 2017

  ... 1 Gespreksnotitie van het Rathenau Instituut | Rondetafelgesprek Werk in de platformeconomie | 16 november 2017 Het aantal Nederlanders dat gebruik maakt van deelplatformen (Airbnb, Airdnd, SnappCar), klusplatformen (Uber, Helpling) en tweedehands-platformen (Marktplaats) is in drie jaar verviervoudigd. Tot bijna een kwart van de bevolking in 2016. Deelplatformen beginnen kleinschalig maar hebben de neiging zich te ontwikkelen tot monopolie. Ze functioneren immers beter naarmate meer mensen deelnemen en hun gegevens delen. Juist die snelle ontwikkeling in schaalgrootte zet druk op bestaande publieke waarden. Hele betrouwbare cijfers over het aantal mensen dat werkt via deelplatformen zijn er niet zoals blijkt uit de Digital Economy Outlook van...

  Overige Kamerstukken

  01-11-2017

 • Position paper SmartSharing t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Werk in de platformeconomie d.d. 16 november 2017

  ...werken en wisselende inkomsten hebben. Dat maakt dat juist de platformorganisaties blij verrast zijn met deze nieuwe vorm van sociale zekerheid. Wij zijn vele organisaties tegengekomen die voor hun zelfstandig ondernemers willen ‘zorgen’, maar worden tegengehouden door wettelijke beperkingen of te dure oplossingen. Met deze brief gaan wij niet in op de brede economische en financiële aspecten die het gevolg zijn van nieuw vormen van arbeid in de digitale platformeconomie. Waar wij wel voor willen pleiten is dat het mooie kind van zelf georganiseerde schenkkringen niet met het badwater wordt weggegooid. Schenkkringen zoals nu door SmartSharing kunnen worden gefaciliteerd, zijn niet afhankelijk van welke definitie van werknemerschap dan ook....

  Overige Kamerstukken

  10-11-2017

 • Position paper J. van Slooten t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Werk in de platformeconomie d.d. 16 november 2017

  ...waarbij de klanten bepalen welke chauffeur of schoonmaker wordt ingehuurd, ontstaat het risico op gebruik van discriminatoire data. Denk aan de situatie dat vrouwelijke chauffeurs gemiddeld een lagere rating krijgen en dus minder snel opdrachten krijgen. Moet het platform dat ongemoeid laten (en dus indirecte discriminatie faciliteren) of corrigeren (en dus een eigen vorm van positieve discriminatie gaan bedenken en toepassen) Standpunt en beleidsopties Arbeidsrecht heeft twee functies: (i) bescherming van zwakkeren en (ii) faciliteren van de economie. Idealiter worden beide functies gerealiseerd. In de platformeconomie staan beide onder de druk: daardoor voelen werkgevenden de neiging om volledig uit de buurt van de werknemerstatus te blijven...

  Overige Kamerstukken

  01-11-2017

 • Position paper K. Frenken t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Werk in de platformeconomie d.d. 16 november 2017

  ...en UberEATS voor maaltijdbezorgingen. Vraagstuk: de status van de werker in de kluseconomie Een specifiek vraagstuk omtrent de opkomst van platformen is de status van het werk c.q. de werker. Dit speelt vooral in de kluseconomie omdat men de eigen arbeid inzet om een klus te verrichten, terwijl het in de deeleconomie in eerste instantie gaat om het verhuren van de eigen spullen. De juridische status van de werker t.o.v. het platformen is onduidelijk omdat er niet per se een arbeidsovereenkomst is tussen werker en platform, maar wel een afhankelijkheidsrelatie. Zo bepaalt het platform doorgaans de prijs voor een klus en worden klussen toegewezen aan werkers via een (geheim) platformalgoritme. Ook wordt de kwaliteit van de geleverde dienst beoordeeld...

  Overige Kamerstukken

  25-10-2017

 • Position paper R. Lieman t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Werk in de platformeconomie d.d. 16 november 2017

  ... Position​​ paper​​ t.b.v.​​ rondetafelgesprek​​ ‘Werk​​ in​​ de​platformeconomie” ​ ​​ |​​ 16-11-2017 Rens​​ Lieman,​​ journalist​​ en​auteur ​ ​​ van​het ​ ​​ boek ​​Uber ​ ​ voor ​ ​ alles ​ ​​ (Business​​ Contact,​​ feb.​​ 2018) Als​​ journalist​​ en​​ auteur​​ van​​ het​in ​ ​​ februari​​ 2018​te ​ ​​ verschijnen​​ boek ​​Uber ​ ​ voor ​ ​ alles ​ ​​ heb​​ ik mij​​ het​​ afgelopen​​ jaar​​ verdiept​in ​ ​​ platformen*​​ en​​ de​​ kluseconomie​die ​ ​​ zij​​ hebben​​ gecreëerd. De​​ organisatie​​ van​​ werk​​...

  Overige Kamerstukken

  16-11-2017

 • Position paper Temper t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Werk in de platformeconomie d.d. 16 november 2017

  ... Position ​ ​ paper ​ ​ van ​ ​ Temper ​ ​ over ​ ​ “Werk ​ ​ in ​ ​ de ​ ​ platform ​ ​ economie” ​ ​ voor ​ ​ het ​ ​ rondetafelgesprek ​ ​ georganiseerd ​ ​ door ​ ​ de vaste ​ ​ commissie ​ ​ Sociale ​ ​ Zaken ​ ​ en ​ ​ Werkgelegenheid. In​ ​een​ ​dynamische​​ 21e​​ eeuw​​ is​​ de​​ toegevoegde​​ waarde​​ van​ ​ondernemerschap​​ steeds belangrijker.​​ Ondernemers​​ zijn​ ​met​​ hun​ ​bedrijven​ ​van​ g​ root​​ belang​​ voor​​ de​​ economische activiteit​e ​ n​ ​daarmee​h ​ et​​ verdienvermogen​ ​van​ ​een​ e​ conomie.​​ Met​​ Temper​​...

  Overige Kamerstukken

  06-11-2017

 • Position paper ShareNL t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek De deeleconomie d.d. 17 januari 2018

  ...Wees wijs en werk internationaal samen V I S I E + S T R U C T U R E L E S A M E N W E R K I N G Ons land bevindt zich internationaal momenteel in de voorhoede van de deel-en platformeconomie. Er is de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd en ervaring opgedaan. De kans doet zich nu voor om dit verder samen te brengen en een ambitie en visie te formuleren en vorm te geven die ons koploper kunnen doen blijven en daarmee vooruit te kunnen lopen op zowel de kansen als de uitdagingen van de deel- en platformeconomie. Al jaren wordt shareNL door diverse ministeries en andere rijksinstanties betrokken bij onder meer interne bijeenkomsten en de totstandkoming van beleid. Onze kennis en ons netwerk binnen de publieke en private sector in binnen- en buitenland...

  Overige Kamerstukken

  11-01-2018

 • Position paper Rathenau Instituut t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek De deeleconomie d.d. 17 januari 2018

  ...Werk in de platformeconomie van de vaste Kamercommissie SZW d.d. 16 november 2017 (link). • De kracht van platformen (over de invloed van op platformen gebaseerde innovatiestrategieën). • Werken aan de robotsamenleving (over de relatie technologie en werkgelegenheid). • De datagedreven samenleving (over de verantwoorde inzet van big data). • Eerlijk delen (over o.a. de opkomst van Airbnb en andere deelplatformen). • Opwaarderen (over publieke waarden in de digitale samenleving). • Human Rights in the Robot Age (over mensenrechten in het digitale tijdperk). ...

  Overige Kamerstukken

  15-01-2018

 • Position paper Detailhandel Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek De deeleconomie d.d. 17 januari 2018

  ... Deeleconomie Inbreng Detailhandel Nederland De deeleconomie en de detailhandel De deeleconomie is aan een opmars bezig. De impact ervan is vooralsnog – wanneer men de detailhandel als geheel bekijkt – niet zichtbaar in de omzetcijfers1. Met uitzondering van de recessiejaren krimpt de totale detailhandelsmarkt niet. Dat neemt niet weg dat de hele markt ingrijpend verandert mede als gevolg van digitalisering en mechanisering en dat de winstgevendheid onder grote druk staat2. Dat de deeleconomie zich tot op heden minder krachtig ontwikkeld heeft in de detailhandel dan in bijvoorbeeld de horeca en het personenvervoer komt mede doordat het in de detailhandel vooral om consumptiegoederen gaat. Deze lenen zich anders dan diensten niet altijd even...

  Overige Kamerstukken

  11-01-2018

 • Position paper TNO t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Marktdominantie internet- en technologiebedrijven d.d. 31 januari 2018

  ...in het leven geroepen om marktdominantie van online techbedrijven aan banden te leggen, maar het is een mooi voorbeeld van hoe de industrie zichzelf razendsnel aanpast aan nieuwe kaders zonder in essentie af te hoeven wijken van hun businessmodel. Het blijkt dus ontzettend lastig om met een kennisachterstand en een reactieve manier van wetgeven de platformeconomie te reguleren. 14 TNO werkt aan innovatief beleid, d.m.v. beleidsexperimenten in zogenaamde ‘Policy labs’, mét bedrijven. het buitenland verdwijnt. Deze voor Nederland belangrijke strategische kennisbasis kan deels bij (semi-)publieke kennisorganisaties zoals TNO worden geborgd. Deze kunnen niet worden opgekocht, bedrijven wél; 2. Zorg dat Europese nieuwkomers een kans krijgen....

  Overige Kamerstukken

  25-01-2018

 • Position paper K. Frenken t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek De deeleconomie d.d. 17 januari 2018

  ...en klusplatformen variërend van positieve effecten voor consumenten, werkgelegenheid en milieu tot negatieve effecten als oneerlijke concurrentie, overlast, en onvoldoende sociale bescherming van freelance werkers. Om in de wirwar van effecten en publieke belangen een overzicht aan te brengen, is het nuttig om een onderscheid te maken tussen vier partijen: aanbieders, afnemers, derden, en het platform zelf. Het zijn de aanbieders die praktijken bezigen die – in strikte zin – illegaal kunnen zijn. ...

  Overige Kamerstukken

  11-01-2018

12vorige 15 resultaten