Aan minister Buza- reactie NGO monitor

7 maart 2011 Betreft: NGO monitor analysis of Dutch funding Ons kenmerk: 2011Z04315/2011D11358 Geachte heer Rosenthal, Namens de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken verzoek ik u de Kamer een reactie toe te zenden op de publicatie van NGO Monitor "Analysis of Dutch funding for Israeli and Palestinian

7 mrt 2011
2011D11358

NGO monitor analysis of Dutch funding

the NGO Development Center (Ramallah). While some of this funding is used to support human rights, a significant amount goes to highly politicized groups that engage in anti-Israel campaigns such as boycott, divestment, and sanctions (BDS). This is inconsistent with statements by Foreign Minister Rosenthal

3 mrt 2011
2011D10632

Reactie op verzoek commissie inzake de Israëlische organisatie NGO Monitor en hun rapport inzake Nederlandse financiering van ngo's

Reactie op verzoek commissie inzake de Israëlische organisatie NGO Monitor en hun rapport inzake Nederlandse financiering van ngo's. de recent aangenomen Israëlische anti-boycotwetgeving verwijs ik u naar mijn antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Pechtold en Hachchi, ingezonden 15 juli 2010,

23 aug 2011
2011D40243

Antwoord vragen Pechtold en Timmermans over een inval van Syrische troepen bij een NGO

Antwoord vragen Pechtold en Timmermans over een inval van Syrische troepen bij een NGO. ah-tk-20112012-1756 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering

7 mrt 2012
2012D09041

Herziene agenda procedureverg. cie. BuZa 8 sept.

aannemen. 40. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie inzake de Israëlische organisatie NGO Monitor en hun rapport inzake Nederlandse financiering van ngo's Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 23 augustus 2011 Reactie op verzoek commissie inzake de Israëlische organisatie

2 sep 2011
2011D41372

Besluitenlijst Buza 3 mrt

reactie minister op NGO monitor analysis of Dutch funding for Israeli and Palestinian political advocacy NGO's Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) - 3 maart 2011 NGO monitor analysis of Dutch funding - 2011Z04315 Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken

3 mrt 2011
2011D10826

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de begrotingsstaten van het Ministerie van BuZa (V) voor het jaar 2012 (33000-V)

2012–2015; – NGO inbreng Mondiale Gezondheidsinitiatieven (met nadruk op SRGR en HIV/Aids). De subsidietender voor het Key Populations Fonds heeft reeds geleid tot subsidieverlening, en voor het Fonds Politieke Partijen II zal dit binnenkort plaatsvinden. Voor FLOW, het Mensenrechtenfonds en de NGO

7 nov 2011
2011D54012

Besluitenlijst pv Buza 8 sept

Indonesië. 42. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie inzake de Israëlische organisatie NGO Monitor en hun rapport inzake Nederlandse financiering van ngo's Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 23 augustus 2011 Reactie op verzoek commissie inzake de Israëlische organisatie

9 sep 2011
2011D42801

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011. Tevens heeft Nederland in 2011 bijgedragen aan de vernietiging van onontplofte oorlogsresten, onder andere in Afghanistan via de NGO HALO Trust en in Irak, DRC en Zuid-Soedan via de NGO MAG. Tijdens de elfde bijeenkomst van Staten Partijen bij het Ottawa-verdrag

16 mei 2012
2012D19662

Antwoord vragen Van der Staaij over steun van hulporganisatie ICCO aan anti-Israël-activisten

kennis genomen van het artikel «Dutch will look into NGO funding of anti-Semitic website». Vraag 2 Hoe beoordeelt u dit bericht Antwoord 2 Het bericht van de NGO monitor, waaraan in het artikel in de Jerusalem Post wordt gerefereerd, was voor mij reden om na te gaan of door Nederland gesubsidieerde

1 feb 2011
2011D04348

Antwoord vragen Voordewind over steun aan buitenlandse organisaties

1255 Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over steun aan buitenlandse organisaties (ingezonden 2 december 2010). Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 1 februari 2011). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de onderzoeksresultaten van

1 feb 2011
2011D04350

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 maart 2011, inzake Sudan

Noorse ngo pleit ervoor dat in ieder geval de contracten openbaar worden. Wat gebeurt er precies Welke landen en bedrijven kopen eigenlijk grond Welke prijs betaalt men voor die grond En welke andere afspraken worden er gemaakt Verder pleit deze ngo voor het verzamelen van best practices voor de omgang

26 apr 2011
2011D18293

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2011, inzake het deel Ontwikkelingssamenwerking van de begroting Buitenlandse Zaken 2012

te veel voor wat er daadwerkelijk nodig zal zijn voor het bedrijfsleven Staatssecretaris Knapen: Wij geven praktisch geen middelen aan het bedrijfsleven. Ik geef het voorbeeld van Simon Levelt en zijn gecertificeerde koffie in Uganda. Wij hebben simpelweg, door een kleine interventie via een ngo in Uganda,

5 jan 2012
2012D00150

Antwoord vragen Van der Ham over Het "Holland Paviljoen" in New York

3490 Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de staatsecretarissen van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het Holland Paviljoen in New York (ingezonden 1 augustus 2011). Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken),

2 sep 2011
2011D41175

Reactie op verzoek commissie inzake een update van de regeringsreactie op AIV advies: Transitional Justice; gerechtigheid en vrede in overgangssituaties.

om boetes in het rijkssubsidiekader mogelijk te maken wanneer er sprake is van overtredingen op het gebied van kinder- en dwangarbeid. • Daarnaast verleent de regering in dit verband subsidie aan de internationale NGO International Alert, die zich onder meer richt op een verbeterde conflictsensitiviteit

13 dec 2010
2010D51050