Reactie op de uitspraak van Louise Fresco over diervriendelijk versus milieuvriendelijk produceren in het licht van de verduurzamingdiscussie

milieu, dierenwelzijn, diergezondheid/ antibioticagebruik) tussen gangbaar en biologische pluimveevleesproductie. Het rapport verschijnt deze zomer. Dit is ook aangegeven in recente antwoorden op Kamervragen over de «plofkip» (Aanhangsel der Handelingen 2011–2012, nr. 2830). In Nederland staan de

9 jul 2012
2012D30257

Antibioticagebruik in de veehouderij

uit te faseren en te vervangen door een gezondere langzamer groeiende variant en het langzamer groeiende ras mee te laten doen bij de pilot antibioticavrije vleeskuikenketen. De PvdA heeft in het vervolg daarop Kamervragen gesteld over «plofkippen en Beter leven Keurmerk». De motie is aangehouden onder

1 jun 2012
2012D23237

Beantwoording vragen 1e termijn begrotingsbehandeling ELI 2011

nieuwe marktconcepten waarbij een boer meer financiële armslag krijgt, zal op termijn het uitvoeren van dit soort ingrepen uitgefaseerd kunnen worden. S71 Vindt de staatssecretaris het respectvol als een kuiken binnen zes weken wordt opgefokt tot een plofkip Vindt de staatssecretaris het respectvol

24 nov 2010
2010D47155

Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Alkaya over een rapport over beleggingen in wapenproductie en wapenhandel

2) https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/overheid-laat-het-duidelijk-zijn-banken-kunnen-niet-meer- investeren-in-wapens-en-plofkippen~b4a57763/. 3) https://nos.nl/artikel/2289952-wapens-leveren-aan-saudi-arabie-volgens-britse-rechter-onwettig.html 1 Airbus; Northrop Grumman; Boeing; Raytheon; General

16 jul 2019
2019D31167

Een rapport over beleggingen in wapenproductie en wapenhandel

Bent u bereid om de uitspraak van de Britse rechter, dat Groot-Brittannië de wet heeft overtreden door wapens te leveren aan Saudi-Arabië, met burgerdoden in Jemen als gevolg 3), hierin te betrekken Zo nee, waarom niet Is bij u bekend welke acties de levensverzekeraars ondernemen naar aanleiding van

28 jun 2019
2019D28223

Antwoord op vragen van het lid Thieme over het extreem doorfokken van dieren in de vee-industrie voor verhoogde productie

januari 2017). 1 Wat is uw reactie op het rapport ‘Grenzeloos gesleutel aan dieren”, waaruit blijkt dat fokbedrijven zichzelf de komende jaren als doel hebben gesteld om plofkippen nog harder te laten groeien, zeugen nog meer tepels te geven en koeien nog meer melk te laten produceren Antwoord Een

1 mrt 2017
2017D06971

Motie van het lid Ouwehand over het toetsen van het handelsbeleid op de doelen van de landbouwvisie

met een manier van produceren die voldoet aan de normen op het gebied van onder andere dierenwelzijn en natuur, Overwegende, dat het huidige handelsbeleid van de Nederlandse regering niet per se bijdraagt aan deze doelen, getuige onder meer de import van goedkope plofkip en legbatterij-eieren uit Oekraïne

28 nov 2018
2018D57122

Motie van het lid Van Dekken over uitfaseren van de plofkip als doel

te blijven zetten om te komen tot een meer diervriendelijke en duurzame kippenhouderij; spreekt uit dat het doel is, te komen tot het uitfaseren van de snelgroeiende plofkip, en gaat over tot de orde van de dag. Van Dekken kst-28286-667 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2013 Tweede Kamer, vergaderjaar

2 dec 2013
2013D48463

Gewijzigde motie van het lid Thieme (t.v.v. 33400-XIII, nr. 101) over een verbod op de productie van snelgroeiende vleeskuikens

genoemd, lijden aan ernstige gezondheids- en welzijnsproblemen, verzoekt de regering, in haar beleidsbrief over dierenwelzijn op te nemen hoe zij gaat toewerken naar een verbod op de productie van plofkip in Nederland, en gaat over tot de orde van de dag. Thieme kst-33400-XIII-132 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage

29 jan 2013
2013D03302

Vragenuur (ongecorrigeerd stenogram)

wat beter kunnen worden. Dat zien we nu ook met het Oekraïneverdrag: er zijn nog steeds geen dierenwelzijnsregels en het plofkippenvlees wordt hier ondertussen massaal gedumpt. Daarom zijn de kippenboeren ook zo boos. In Brazilië en andere landen worden er drie keer zo veel plofkippen geproduceerd.

25 jun 2019
2019D27444

Informele Europese top d.d. 9 mei 2019

waarschuwde dat het associatieverdrag met Oekraïne ervoor zou zorgen dat legbatterijeieren en plofkippen onder Europese standaarden de Europese markt zouden overspoelen. Nee hoor, we werden weggehoond. Wat gebeurde er We worden overspoeld met legbatterijeieren en plofkippen uit Oekraïne. Nu is iedereen

25 apr 2019
2019D20054

Houdbaar voedselsysteem

geproduceerd is, dus waarbij het dier een redelijk goed leven heeft gehad en waarbij het op een humane wijze of in ieder geval op een niet-dieronvriendelijke wijze aan zijn einde is gekomen. Dat is diervriendelijk. Als mensen kunnen kiezen tussen een plofkip of een scharrelkip, ben ik blij dat mensen

28 mrt 2019
2019D15682

Moties ingediend bij het notaoverleg over dierenwelzijn

28286-682  Motie van het lid Thieme over het ijzergehalte in voer voor kalveren   28286-667  Motie van het lid Van Dekken over uitfaseren van de plofkip als doel   28286-675  Motie van het lid Geurts over uitstellen van invoering van de positieflijst   28286-698  Motie van het lid Graus over raadplegen

10 dec 2013
2013P19459

Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

waarde van wilde dieren   33400-XIII-83  Motie van het lid Jacobi over voorfinanciering via pps-constructies   33400-XIII-101  Motie Thieme over een verbod op de productie van plofkip   33400-XIII-87  Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de spanning tussen consumentenprijs en kostprijs   33400-XIII-77

29 jan 2013
2013P01197

97e vergadering, dinsdag 25 juni 2019

Dat zien we nu ook met het Oekraïneverdrag: er zijn nog steeds geen dierenwelzijnsregels en het plofkippenvlees wordt hier ondertussen massaal gedumpt. Daarom zijn de kippenboeren ook zo boos. In Brazilië en andere landen worden er drie keer zo veel plofkippen geproduceerd. Dat betekent dat de landbouw

25 juni 2019

Realisatie LNV-visie (ongecorrigeerd stenogram)

België of een andere Europese lidstaat waar de meeste producten heen gaan. Mevrouw Ouwehand (PvdD): Dat was mijn vraag niet. Boer let op je kippen: het CDA heeft er toch ook pas, nadat de Partij voor de Dieren er jarenlang voor had gewaarschuwd, schande van gesproken dat een plofkip uit Oekraïne, geproduceerd

24 jun 2019
2019D27184

80e vergadering, donderdag 25 april 2019

van glyfosaat en D66 doet hetzelfde. Waar zijn jullie ideeën voor een meer democratisch Europa Ik snap dat niet. Voorzitter. Dan de Oekraïnedeal, ook zo'n mooie grap. De Partij voor de Dieren waarschuwde dat het associatieverdrag met Oekraïne ervoor zou zorgen dat legbatterijeieren en plofkippen onder

25 april 2019

Kies periode

tot Toepassen