Antwoord op vragen van het lid Van Oosten over het bericht 'Loverboys maken jonge meisjes binnen een dag prostituee'

Verdient het aanbeveling die term in de overheidscommunicatie te hanteren Antwoord vraag 6 Ik ben inderdaad van mening dat een loverboy niets liefdevols voor ogen heeft, maar slechts uit is op eigen gewin. Vandaar dat in overheidscommunicatie ook altijd wordt gesproken over mensenhandelaren. Die term

21 dec 2018
2018D60711

Antwoord op vragen van het lid Koopmans over het bericht 'Gegevens miljoenen Facebook-gebruikers gestolen voor politieke reclame'

te creëren voor de bescherming van deze zogenaamde horizontale privacy. Facebook heeft een groot bereik en is daarom voor overheidscommunicatie een belangrijk medium. Ik zie thans geen aanleiding om uit het incident inzake Cambridge Analytica consequenties te trekken voor de overheidscommunicatie via

29 mei 2018
2018D30566

Antwoord vragen Elissen en Van Bemmel over Deep Packet Inspection door telecomproviders en de aantasting van privacy

en/of een in het buitenland gevestigd bedrijf de mogelijkheid heeft gegeven dit te doen Zo ja, welke consequenties gaat u daar aan verbinden Gaat u onderzoeken of er vertrouwelijke overheidscommunicatie onderschept is (die eventueel privé is verzonden), nu blijkt dat telecomproviders middelen inzetten

6 jun 2011
2011D28895

schriftelijke vragen van het lid Schinkelshoek over communicatieadviseurs bij het rijk onder vermelding van nummer 2009Z07500.

Het project Overheidscommunicatie nieuwe Stijl (ONS) is er op gericht via de vorming van gemeenschappelijke diensten een bijdrage te leveren aan de taakstelling van de departementen zonder aan kwaliteit van de overheidscommunicatie in te boeten. In termen van het programma VRD; een bijdrage aan «Kleiner

27 apr 2009
2009D20975

Antwoord vragen Neppérus over de uitgaven van een klimaatspindoctor

Ik zal erop toezien dat intern maatregelen worden getroffen om dergelijke gevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Vraag 5 Bent u van mening dat u zich bij het verstrekken en laten uitvoeren van deze opdrachten door de heer Groen heeft gehouden aan de uitgangspunten rondom overheidscommunicatie, die stellen

3 mei 2010
2010D20919

Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Kuiken over het bericht ‘Alsof het journaal in het Frans wordt voorgelezen’

vragen van de leden Kerstens en Kuiken (beiden PvdA) over het bericht ‘Alsof het journaal in het Frans wordt voorgelezen’ (kenmerk: 2019Z05480); De schriftelijke vragen van het lid Bergkamp (D66) over de toegankelijkheid van overheidscommunicatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties

14 jun 2019
2019D24640

Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht dat het ministerie van VWS de grootste stijging aan communicatiemedewerkers van alle ministeries heeft

communicatiemedewerkers van VWS werken aan communicatie over beleid, niet aan verkiezingsactiviteiten. De communicatie is gebonden aan de uitgangspunten van overheidscommunicatie die in 2002 zijn vastgesteld door de Ministerraad. 19 Deed de minister van VWS een beroep op communicatiemedewerkers die voor

30 apr 2019
2019D17878

Antwoord vragen van het lid El Fassed over het gebruik van Yammer door Nederlandse overheidsinstanties en de onbeperkte toegang van Amerikaanse autoriteiten tot die gegevens

en de risico’s van misbruik ondervangen.2 Deze zijn dus ook van toepassing op het gebruik 1 Nederlands Dagblad, 14 augustus 2012 2 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/documenten-en-publicaties/ rapporten/2010/06/30/uitgangspunten-online-communicatie-rijksambtenaren.html Tweede

30 aug 2012
2012D33123

Antwoord op vragen van het lid Van der Burg over het bericht dat de overheid meester is in onduidelijke brieven

van bedrijven, goede doelen en publieke organisaties, getiteld Meer waar voor uw geld. Het onderzoek is uitgevoerd door een tekstbureau. De communicatie van overheidsorganisaties heeft mijn voortdurende aandacht en waar dat mogelijk is, stimuleer en bevorder ik heldere overheidscommunicatie. Mijn departement

30 mrt 2009
2009D15381

Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over het monitoren en beïnvloeden van internetdiscussies over het ministerie van Veiligheid en Justitie

functie dient hij zich ook online als ambtenaar kenbaar te maken. Deze regel is in juni 2010 vastgesteld. Deze regel is een aanvulling op één van de Uitgangspunten van de Overheidscommunicatie: «De rijksoverheid is altijd, ongeacht het kanaal of medium, herkenbaar als deelnemer aan de communicatie,

5 jun 2014
2014D20389

Het bericht 'Gegevens miljoenen Facebook-gebruikers gestolen voor politieke reclame'

worden misbruikt Zijn zij medeverantwoordelijk indien slecht beveiligde data wordt geroofd of misbruikt Kan dit effectief worden gehandhaafd 8 Wat betekent het voor het vertrouwen van de Nederlandse overheid in het gebruik van Facebook voor diverse vormen van overheidscommunicatie, nu Facebook deze

22 mrt 2018
2018D21355

Antwoord op vragen van het lid Öztürk over het bericht dat volksvertegenwoordigers worden bedreigd

Dit geldt bijvoorbeeld bij voorlichtingsactiviteiten of communicatie over nog niet aanvaard beleid en kan ook beladen maatschappelijke kwesties betreffen. Het belangrijkste doel van de overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van de burger op informatie van de overheid. Dit recht ligt vast in

27 jun 2016
2016D26774

Het bericht 'Loverboys maken jonge meisjes binnen een dag prostituee'

slechts uit is op eigen gewin ten koste van het seksueel exploiteren van minderjarige meisjes Deelt u de mening dat het woord pooierboy veel meer de misdadige gedragingen van dat soort jongens tot uitdrukking brengt Verdient het aanbeveling die term in de overheidscommunicatie te hanteren

1 nov 2018
2018D51916

Antwoord op vragen van de leden Verhoeven en Swinkels over de indiening van het wetsvoorstel computercriminaliteit III bij de Tweede Kamer

over wetgevingsprocessen een belangrijk onderdeel van overheidsvoorlichting. Actieve communicatie vanuit de overheid is een belangrijk recht voor burgers. Dit sluit aan bij het rapport van de Commissie Wallage die de toekomst van de overheidscommunicatie onderzocht. Naar het oordeel van de commissie is

14 jan 2016
2016D01020

Antwoord vragen Arib over de wijze waarop Nederland zich aan internationale afspraken houdt inzake preventie

vorige kabinetten, ondanks de moeilijke economische situatie. De EU heeft wat Nederland betreft een beperkte rol op het terrein van gezondheidsbevordering en ook overheidscommunicatie is een nationale aangelegenheid.

30 jan 2012
2012D03279