Ziekte van Lyme

in de preventie en bestrijding van de ziekte van Lyme. Een deskundigenberaad over tekenbeten en de ziekte van Lyme, georganiseerd door de directeur van het CIb, heeft mij hierover geadviseerd. Op geleide van dit advies (bijlage 1) heb ik het CIb gevraagd vijf verschillende projecten die Lyme integraal

20 jun 2011
2011D32776

Stand-van-zaken van de aanpak van Lyme en het expertisecentrum

de resultaten worden verwacht in 2016. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 897, nr. 6 2 Prospectieve klinische studie Lyme In april 2015 is een prospectieve klinische studie gestart naar de lange termijn effecten van de ziekte van Lyme en het ontstaan van aanhoudende klachten. Dit is een samenwerking

23 jun 2015
2015D24399

Informatie over toezending van een reactie op het Visiedocument Lyme Behandel- en Expertisecentrum van NVLP, STZ en Radboud UMC

WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 april 2015 U vraagt in uw brief om mijn reactie op het Visiedocument Lyme behandel en expertisecentrum van de Nederlandse Vereniging voor Lyme Patienten, de Stichting Tekenbeetziekten en het Radboud Universitair Medisch

14 apr 2015
2015D13920

Stand van zaken brief over de opzet van een expertise- en behandelcentrum voor de ziekte van Lyme en een opvatting over de situatie van een aantal patiënten

de opzet van een expertise- en behandelcentrum voor de ziekte van Lyme en een opvatting over de situatie van een aantal patiënten waarvan uw brieven heeft ontvangen. Ik heb u tijdens de plenaire afronding van het burgerinitiatief ziekte van Lyme op 15 mei van dit jaar (Handelingen II 2013/14, nr. 83,

4 nov 2014
2014D39854

Stand van zakenbrief ten aanzien van Lyme en het expertisecentrum

U heeft gevraagd om een stand van zakenbrief ten aanzien van Lyme en het expertisecentrum. Onderstaand ga ik in op het actieplan Lymeziekte en op de vorderingen van het expertisecentrum. Actieplan Lymeziekte Bij het debat rond het burgerinitiatief ziekte van Lyme heb ik u toegezegd dat de patiëntenvereniging

29 jun 2016
2016D27517

Reactie op advies ‘Lyme onder de loep’ van de Gezondheidsraad

over de ziekte van Lyme heeft uw Kamer in 2011 de Gezondheidsraad gevraagd om een advies over de stand van de wetenschap ten aanzien van diagnostiek en behandeling en over gewenst onderzoek naar de ziekte van Lyme. Eind juni 2013 heeft de Gezondheidsraad dit advies aangeboden en heeft u gevraagd om mijn

29 aug 2013
2013D33144

Aanpak van teken en tekenbeten

Hoogachtend, de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins 1 Borrelia miyamatoi-ziekte 2 Ecology and prevention of Lyme borreliosis 3 https://ecdc.europa.eu/en/tick-borne-encephalitis 4 5 Attention for Lyme prevention, Desirée Beaujean www.ggdru.nl/tekenbeet 6 www.stigas.nl 7 Richtlijn voor preventie

11 apr 2019
2019D15365

Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum

In mei 2014 spraken we in uw Kamer over de petitie van het burgerinitiatief “Betere diagnose- en behandelmogelijkheden voor de ziekte van Lyme” en het rapport van de Gezondheidsraad ‘Lyme onder de loep’. Daarbij nam de Kamer unaniem de motie van het lid Van Gerven c.s. (t.v.v. 33897, nr. 2) aan

20 jun 2017
2017D18086

Antwoorden commissievragen Inspectie Militaire Gezondheidszorg over 2007

is door onderzoek te doen naar de mate van besmetting door teken in oefengebieden en te zoeken naar mogelijkheden om besmetting door teken te voorkomen Zo neen, waarom niet Zo ja, door wie en op welke termijn zal u een dergelijk onderzoek uit laten voeren De Ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de

20 jun 2008
2008D01050

Zvw-pakket per 2017

uitgebracht over zorgvormen. Deze maken dus geen onderdeel uit van het basispakket. Voorbeelden hiervan zijn: Langdurige antibiotica bij patiënten met persisterende niet specifieke klachten bij de ziekte van lyme (Post-treatment Lyme disease syndrome (PTLDS)); Antibacteriële verbandkleding met zilver,

20 mei 2016
2016D20819

Kabinetsreactie EU-groenboek bosbescherming

Denk hierbij aan de recente vondst van de Aziatische boktor in boomkwekerijen, maar ook aan het sterk toenemende aantal teken in bosrijke natuurgebieden en de daaraan gerelateerde ziekte van Lyme, die ingrijpende gevolgen kan hebben voor mensen die eraan lijden. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010,

30 jun 2010
2010D27741

Voortgang aanpak antibioticaresistentie

worden gebruikt. Er wordt gefocust op een vaccin tegen resistente gonorroe omdat deze infectie bovenaan de prioriteitenlijst van de WHO staat en er bij Intravacc veel kennis over is. Daarnaast wordt gewerkt aan een vaccin tegen lyme, een aanhoudend probleem waarvoor bij de behandeling antibiotica wordt

26 apr 2018
2018D27033

Beleid ten behoeve van een nieuwe ontwikkeling in de biotechnologie

kan hebben. In de literatuur wordt vaak het voorbeeld genoemd dat het toepassen van een «gene drive» bij muggen of teken het mogelijk kan maken om malaria of de ziekte van Lyme terug te dringen, juist door dat grootschalige en blijvende effect. Maar datzelfde grootschalige en blijvende effect kan tegelijkertijd

8 feb 2016
2016D05399

Uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc

overwegingen niet of onvoldoende geïnteresseerd is (marktfalen). In samenwerking met het AMC werkt Intravacc bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een vaccin tegen de ziekte van Lyme. De overheid draagt bij aan de ontwikkeling van het RSV vaccin en het verbeterd Kinkhoestvaccin. Het tweede speerpunt is

22 dec 2016
2016D50810

Kies periode

tot Toepassen