Zoeken in Brieven regering

Zoekresultaten (23)

U zoekt op ‘algoritmeregister planning’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Verzamelbrief Digitalisering maart 2024

zijn opgenomen van 113 organisaties.46 Met de ministeries is afgesproken dat het algoritmeregister up-to-date is in 2025 en dat dan ten minste de hoog-risico algoritmes geregistreerd zijn in het algoritmeregister. Alle departementen zijn door het...

2024D14042

Brieven regering

Planning en voortgang Algoritmeregister SZW

Planning en voortgang Algoritmeregister SZW. Impactvolle algoritmen is de verwachting dat het aantal zeer beperkt zal zijn. Een adequate administratie ontbreekt echter nog, waardoor er nog geen zekerheid kan worden gegeven over de aanwezigheid van Hoog...

2024D05437

Brieven regering

Voortgang algoritmeregister

voor de selectie van categorieën nagenoeg afgerond. De selectie geschiedt op basis van de definitie van de beschreven categorieën van de handreiking algoritmeregister. Dit heeft geen algoritmes in categorie A opgeleverd, 75 algoritmes in categorie...

2024D04561

Brieven regering

Planning en voortgang Algoritmeregister

Planning en voortgang Algoritmeregister. − Begin 2023 is het ministerie begonnen met het inventariseren van de algoritmes. Er was één algoritme als hoog-risico systeem geclassificeerd, namelijk Informatie Ondersteund Beslissen – Visum Kort Verblijf. In mei...

2024D01865

Brieven regering

Planning en voortgang Algoritmeregister

Planning en voortgang Algoritmeregister. Publiceren in het algoritmeregister wordt zo een vast onderdeel van het afwegingskader dat het Ministerie van VWS hanteert bij het ontwikkelen van algoritmen. Het publiceren van algoritmen op het Rijksbrede Algoritmeregister...

2024D00566

Brieven regering

Planning en Voortgang Algoritmeregister EZK

Planning en Voortgang Algoritmeregister EZK. Aanpak In de aanpak is gekozen voor een plateauplanning; eerst wordt gekeken naar buitendiensten, zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) waar veel te registreren algoritmes verwacht worden, organisatieonderdelen en agentschappen (hierna genoemd «de diensten»)...

2023D51583

Brieven regering

Planning en Voortgang Algoritmeregister LNV

Planning en Voortgang Algoritmeregister LNV. Gelet op de onzekerheid in de planning en prioritering is het nog niet duidelijk of er voldoende capaciteit en/of middelen beschikbaar zijn om de planning te realiseren. Ook zijn de mensen...

2023D51532

Brieven regering

Verzamelbrief Digitalisering december 2023

Verzamelbrief Digitalisering december 2023. Het Ministerie van BZK heeft onlangs ook de eigen planning 51 Kamerbrief over Voortgangsrapportage vertegenwoordigen 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 52 Kamerbrief algoritmes en AI | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl Tweede Kamer, vergaderjaar...

2023D51510

Brieven regering

Voortgang Algoritmeregister OCW

de handreiking) publiceren in het Algoritmeregister om het proces van registratie te ervaren. Doel hiervan is ook dat de financiële en organisatorische impact van implementatie van het Algoritmeregister duidelijker wordt, ook per dienstonderdeel. Aandachtspunten Voor het...

2023D51200

Brieven regering

Tweede Stand van Zakenbrief Douane 2023

in te regelen. Hier is extra capaciteit op ingezet en op dit moment werkt de Douane aan onder meer een inventarisatie van de benodigde documentatie die volgens het waarborgenkader aanwezig dient te zijn. Het streven is...

2023D50715

Brieven regering

Planning en voortgang Algoritmeregister

Planning en voortgang Algoritmeregister. Binnen de ICT-organisatie van AZ is een proces ingericht waarbij nieuwe wensen op het gebied van informatievoorziening worden beoordeeld. De vraag of er sprake is van een algoritme en onder welke...

2023D50613

Brieven regering

Planning algoritmeregisters JenV

Planning algoritmeregisters JenV. tientallen organisaties met een veelvoud aan algoritmen. Deze inspanning is niet voorzien van extra financiële middelen. Er zijn uitzonderlijke gevallen waarbij een registratieplicht van algoritmen kan leiden tot de ondermijning van bijvoorbeeld een...

2023D50175

Brieven regering

Planning en voortgang Algoritmeregister

Planning en voortgang Algoritmeregister. Aandachtspunten De organisaties die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van inspecties gebruiken algoritmes op basis waarvan wordt bepaald waar een inspectie plaats moet vinden. Deze algoritmes zullen niet worden gepubliceerd omdat...

2023D49395

Brieven regering

Overzicht en planning algoritmes BZK

kunnen worden in een categorie die leidt tot registratie in het Algoritmeregister. De classificatie van de algoritmes – volgens de definities uit de Handreiking Algoritmeregister – wordt in Q1 2024 afgerond waardoor duidelijk zal zijn...

2023D49043

Brieven regering

Planning en voortgang algoritmeregister

Planning en voortgang algoritmeregister. De eerder benoemde veiligheidsrisico’s zijn niet van toepassing op dit interne register, omdat deze niet publiek toegankelijk is. Het in 2024 verwachtte risico-beoordelingsmodel moet vervolgens ondersteunen bij het besluiten welke algoritmes...

2023D48608