Amendement van het lid Van Nispen over het niet wettelijk maximeren van het aantal deelnemende gemeenten

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 10 januari

10 jan 2019
2019D00448

Amendement van het lid Van Nispen over verlening van een gedoogbesluit voor coffeeshops voor max. vijf jaren

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

13 feb 2017
2017D04766

Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 11 over thuiskweek van medicinale cannabis

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN

20 feb 2017
2017D05805

Amendement van het lid Van Tongeren over thuiskweek van medicinale cannabis

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN

1 feb 2017
2017D03186

Amendement van het lid Volp over informeren over de hoeveelheid

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VOLP 14 februari

14 feb 2017
2017D05084

Kies periode

tot Toepassen