Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

t/m

sorteer op:

Amendementen (9)

 • Amendement van het lid Van Kent ter vervanging nr. 7 over instemmingsrecht van de ondernemingsraad op de ontwikkeling van de beloning van bestuurders

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71 Ontvangen 16 januari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt onder verlettering van de onderdelen d tot en met m tot onderdelen e tot en met n, een onderdeel ingevoegd, luidende: d. een regeling of afspraak op het gebied van de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaarden van het bestuur dat de rechtspersoon vertegenwoordigt...

  Amendementen

  34494-12

  16-01-2018

 • Amendement van het lid Van Weyenberg over geen geheimhouding bij bespreking van de beloningen van bestuurders

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG Ontvangen 15 november 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd: 1. Onder de aanduiding A wordt ingevoegd: Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd: 2. Vóór de bestaande tekst wordt “In artikel 23, tweede lid,” vervangen door: 1. In het tweede lid. 3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 2. Na het zesde lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 7. Op het bepaalde in het tweede lid, tweede volzin, is artikel 20 niet van toepassing....

  Amendementen

  34494-10

  15-11-2016

 • Amendement van de leden Özdil en Gijs van Dijk ter vervanging van nr. 11 over instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij verder uit elkaar lopen van beloningsverschillen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN öZDIL EN GIJS VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111 Ontvangen 17 januari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt onder verlettering van de onderdelen d tot en met m tot onderdelen e tot en met n, een onderdeel ingevoegd, luidende: d. een regeling of afspraak op het gebied van de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaarden van het bestuur dat...

  Amendementen

  34494-15

  17-01-2018

meer  amendementen

Besluitenlijsten (14)

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 19 december 2017

  ...Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 december 2017) Besluit: Ter informatie Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS)) (34606) 2. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494) Plenaire debatten 1. Debat over het bericht dat Amsterdam toch start met het bijstandsexperiment (aangevraagd door het lid Nijkerken-de Haan (VVD), bij de RvW van 8 november 2017) 2. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (aangevraagd door het lid Gijs...

  Besluitenlijsten

  20-12-2017

 • Agenda procedurevergadering vc SZW - 19 december 2017

  ...14. Agendapunt: Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 december 2017) Voorstel: Ter informatie Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS)) (34606) 2. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494) Plenaire debatten 1. Debat over het bericht dat Amsterdam toch start met het bijstandsexperiment (aangevraagd door het lid Nijkerken-de Haan (VVD), bij de RvW van 8 november 2017) 2. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (aangevraagd...

  Besluitenlijsten

  14-12-2017

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 12 december 2017

  ...Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 7 december 2017) Besluit: Ter informatie Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS)) (34606) 2. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494) Plenaire debatten 1. Debat over het bericht dat Amsterdam toch start met het bijstandsexperiment (aangevraagd door het lid Nijkerken-de Haan (VVD), bij de RvW van 8 november 2017) 2. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (aangevraagd door het lid Gijs...

  Besluitenlijsten

  14-12-2017

meer  besluitenlijsten

Brieven regering (1)

meer  brieven regering

Moties (5)

 • Gewijzigde motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over spreekrecht over het bezoldigingsbeleid (t.v.v. 34494-18)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 20 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 18 Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat werknemers, via de ondernemingsraad, zeker willen zijn van een fatsoenlijk bezoldigingsbeleid bij de bestuurders van hun organisatie; constaterende dat het bezoldigingsbeleid van nv's en bv's wordt bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders en bij stichtingen via de raad van toezicht; constaterende dat een ondernemingsraad al spreekrecht over het bezoldigingsbeleid...

  Moties

  34494-20

  23-01-2018

 • Motie van het lid Van Kent c.s. over meer zeggenschap over de beloning van de top

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemfingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN KIENT C.S. Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de ondernemingsraad geen zeggenschap heeft over de beloning van de top van het bedrijf; verzoekt de regering, om bij Nota van wijziging het wetsvoorstel aan te passen teneinde ondernemingsraden meer zeggenschap te geven over de beloning van de top binnen hun bedrijf, en gaat over tot de orde van de dag. Van Kent eozdil Gijs van Dijk ...

  Moties

  34494-16

  17-01-2018

 • Motie van het lid Van Kent c.s. over meer zeggenschap bij fusies en overnames

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S. Voorgesteld 17 januari 2018 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de ondernemingsraad onvoldoende zeggenschap heeft bij fusies en overnames van hun bedrijf; verzoekt de regering, om bij Nota van wijziging het wetsvoorstel aan.te passen teneinde ondernemingsraden meer zeggenschap te geven bij fusies en overnames van hun bedrijf, en gaat over tot de orde van de dag. Van Kent (5zdil Gijs van Dijk b 1 ...

  Moties

  34494-17

  17-01-2018

meer  moties

Overige Kamerstukken (35)

meer  overige kamerstukken

Stemmingsuitslagen (4)

meer  stemmingsuitslagen

Wetsvoorstellen (1)

meer  wetsvoorstellen