Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

t/m

sorteer op:

Amendementen (9)

 • Amendement van het lid Van Kent ter vervanging nr. 7 over instemmingsrecht van de ondernemingsraad op de ontwikkeling van de beloning van bestuurders

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71 Ontvangen 16 januari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt onder verlettering van de onderdelen d tot en met m tot onderdelen e tot en met n, een onderdeel ingevoegd, luidende: d. een regeling of afspraak op het gebied van de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaarden van het bestuur dat de rechtspersoon vertegenwoordigt...

  Amendementen

  34494-12

  16-01-2018

 • Amendement van het lid Özdil over instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij verder uit elkaar lopen van beloningsverschillen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID öZDIL Ontvangen 16 januari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt onder verlettering van de onderdelen d tot en met m tot onderdelen e tot en met n, een onderdeel ingevoegd, luidende: d. een regeling of afspraak op het gebied van de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaarden van het bestuur dat de rechtspersoon vertegenwoordigt alsmede van de vergoedingen die...

  Amendementen

  34494-11

  16-01-2018

 • Amendement van het lid Öztürk over evaluatie van de wet na drie jaar

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID ÖZTüRK Ontvangen 16 januari 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IA Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting De indiener constateert dat het oorspronkelijke wetsvoorstel (de Wet-Harrewijn) in 2006 is ingevoerd, maar in de praktijk anders uitpakt dan...

  Amendementen

  34494-14

  16-01-2018

meer  amendementen

Besluitenlijsten (14)

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 19 december 2017

  ...Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 december 2017) Besluit: Ter informatie Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS)) (34606) 2. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494) Plenaire debatten 1. Debat over het bericht dat Amsterdam toch start met het bijstandsexperiment (aangevraagd door het lid Nijkerken-de Haan (VVD), bij de RvW van 8 november 2017) 2. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (aangevraagd door het lid Gijs...

  Besluitenlijsten

  20-12-2017

 • Agenda procedurevergadering vc SZW - 19 december 2017

  ...14. Agendapunt: Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 december 2017) Voorstel: Ter informatie Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS)) (34606) 2. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494) Plenaire debatten 1. Debat over het bericht dat Amsterdam toch start met het bijstandsexperiment (aangevraagd door het lid Nijkerken-de Haan (VVD), bij de RvW van 8 november 2017) 2. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (aangevraagd...

  Besluitenlijsten

  14-12-2017

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 12 december 2017

  ...Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 7 december 2017) Besluit: Ter informatie Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS)) (34606) 2. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494) Plenaire debatten 1. Debat over het bericht dat Amsterdam toch start met het bijstandsexperiment (aangevraagd door het lid Nijkerken-de Haan (VVD), bij de RvW van 8 november 2017) 2. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (aangevraagd door het lid Gijs...

  Besluitenlijsten

  14-12-2017

meer  besluitenlijsten

Brieven regering (1)

meer  brieven regering

Moties (5)

 • Motie van het lid Van Kent c.s. over meer zeggenschap over de beloning van de top

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemfingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN KIENT C.S. Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de ondernemingsraad geen zeggenschap heeft over de beloning van de top van het bedrijf; verzoekt de regering, om bij Nota van wijziging het wetsvoorstel aan te passen teneinde ondernemingsraden meer zeggenschap te geven over de beloning van de top binnen hun bedrijf, en gaat over tot de orde van de dag. Van Kent eozdil Gijs van Dijk ...

  Moties

  34494-16

  17-01-2018

 • Motie van het lid Van Kent c.s. over meer zeggenschap bij fusies en overnames

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S. Voorgesteld 17 januari 2018 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de ondernemingsraad onvoldoende zeggenschap heeft bij fusies en overnames van hun bedrijf; verzoekt de regering, om bij Nota van wijziging het wetsvoorstel aan.te passen teneinde ondernemingsraden meer zeggenschap te geven bij fusies en overnames van hun bedrijf, en gaat over tot de orde van de dag. Van Kent (5zdil Gijs van Dijk b 1 ...

  Moties

  34494-17

  17-01-2018

 • Motie van het lid Öztürk over een Koolmeescoëfficiënt ontwikkelen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernerlitingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 19 MOTIE VAN HET LID CIZTI) Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, RK constaterende dat de Gini-coëfficiënt voor inkomensorigelijkheid voor de meeste mensen abstract is; overwegende dat het verschil in beloning tussen de top en de werkvloer, veel duidelijker tot uitdrukking brengt, hoe de inkomensongelijkheid zich ontwikkelt; verzoekt de minister een dergelijke Koolmees-coëfficiënt te ontwikkelen, te monitbren, en de Kamer jaarlijks op deze manier verslag te doen van de inkomensongelijkheid; en gaai over tot de...

  Moties

  34494-19

  17-01-2018

meer  moties

Overige Kamerstukken (35)

meer  overige kamerstukken

Stemmingsuitslagen (4)

meer  stemmingsuitslagen

Wetsvoorstellen (1)

meer  wetsvoorstellen