Zoeken in Amendementen

Zoekresultaten (16)

U zoekt op ‘34372’ U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van de leden Van Tongeren en Verhoeven ter vervanging van nr. 10 over het aanpassen van de evaluatietermijn

Amendement van de leden Van Tongeren en Verhoeven ter vervanging van nr. 10 over het aanpassen van de evaluatietermijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het...

2016D49075

Amendementen

Amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 8 over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software

Amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 8 over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het...

2016D48148

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 11 over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 11 over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en...

2016D48568

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg ter vervanging van nr. 17 over vervanging in de artikelen 126nba, 126uba en 126zpa van de achtjaargrens van delicten door zes

Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg ter vervanging van nr. 17 over vervanging in de artikelen 126nba, 126uba en 126zpa van de achtjaargrens van delicten door zes. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34...

2016D49236

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 9 over het bij wet aanwijzen van misdrijven waarvoor bevoegdheid tot binnendringen van een geautomatiseerd werk bestaat

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 9 over het bij wet aanwijzen van misdrijven waarvoor bevoegdheid tot binnendringen van een geautomatiseerd werk bestaat. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 372...

2016D48820

Amendementen

Amendement van het lid Van Toorenburg over herstel van de oorspronkelijke bepaling omtrent een decryptiebevel

Amendement van het lid Van Toorenburg over herstel van de oorspronkelijke bepaling omtrent een decryptiebevel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in...

2016D48747

Amendementen

Amendement van het lid Verhoeven over het bij wet aanwijzen van misdrijven waarvoor bevoegdheid tot binnendringen van een geautomatiseerd werk bestaat

Amendement van het lid Verhoeven over het bij wet aanwijzen van misdrijven waarvoor bevoegdheid tot binnendringen van een geautomatiseerd werk bestaat. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht...

2016D47137

Amendementen

Amendement van het lid Verhoeven over het toevoegen van een horizonbepaling van vijf jaar

Amendement van het lid Verhoeven over het toevoegen van een horizonbepaling van vijf jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband...

2016D48731

Amendementen

Amendement van het lid Verhoeven over beperking van de reikwijdte van het begrip geautomatiseerd werk

Amendement van het lid Verhoeven over beperking van de reikwijdte van het begrip geautomatiseerd werk. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in...

2016D48785

Amendementen

Amendement van het lid Van Toorenburg over de bevoegdheid tot doorhalen van misleidende domeinnamen

Amendement van het lid Van Toorenburg over de bevoegdheid tot doorhalen van misleidende domeinnamen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband...

2016D48749

Amendementen

Amendement van de leden Tellegen en Van Toorenburg over de strafbaarheid bij inzet van een virtuele creatie

Amendement van de leden Tellegen en Van Toorenburg over de strafbaarheid bij inzet van een virtuele creatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van...

2016D48718

Amendementen

Amendement van het lid Van Toorenburg over vervanging in de artikelen 126nba, 126uba en 126zpa van de achtjaargrens van delicten door zes jaar

Amendement van het lid Van Toorenburg over vervanging in de artikelen 126nba, 126uba en 126zpa van de achtjaargrens van delicten door zes jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 372 Wijziging van het Wetboek...

2016D48743

Amendementen

Amendement van het lid Van Tongeren over het aanpassen van de evaluatietermijn

Amendement van het lid Van Tongeren over het aanpassen van de evaluatietermijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de...

2016D48137

Amendementen

Amendement van de leden Recourt en Tellegen over melding van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken

Amendement van de leden Recourt en Tellegen over melding van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband...

2016D48603

Amendementen

Amendement van de leden Verhoeven en Van Tongeren over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software

Amendement van de leden Verhoeven en Van Tongeren over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van strafvordering...

2016D46639