Amendement van het lid Verhoeven over het bij wet aanwijzen van misdrijven waarvoor bevoegdheid tot binnendringen van een geautomatiseerd werk bestaat

Amendement van het lid Verhoeven over het bij wet aanwijzen van misdrijven waarvoor bevoegdheid tot binnendringen van een geautomatiseerd werk bestaat. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


Amendement van het lid Van Toorenburg over herstel van de oorspronkelijke bepaling omtrent een decryptiebevel

Amendement van het lid Van Toorenburg over herstel van de oorspronkelijke bepaling omtrent een decryptiebevel. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 372 Wijziging


Amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 8 over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software

Amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 8 over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34


Amendement van het lid Van Toorenburg over vervanging in de artikelen 126nba, 126uba en 126zpa van de achtjaargrens van delicten door zes jaar

Amendement van het lid Van Toorenburg over vervanging in de artikelen 126nba, 126uba en 126zpa van de achtjaargrens van delicten door zes jaar. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2


Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 11 over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 11 over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017


Amendement van het lid Van Toorenburg over de bevoegdheid tot doorhalen van misleidende domeinnamen

Amendement van het lid Van Toorenburg over de bevoegdheid tot doorhalen van misleidende domeinnamen. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 372 Wijziging van


Amendement van het lid Verhoeven over het toevoegen van een horizonbepaling van vijf jaar

Amendement van het lid Verhoeven over het toevoegen van een horizonbepaling van vijf jaar. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 372 Wijziging van het Wetboek


Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg ter vervanging van nr. 17 over vervanging in de artikelen 126nba, 126uba en 126zpa van de achtjaargrens van delicten door zes

Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg ter vervanging van nr. 17 over vervanging in de artikelen 126nba, 126uba en 126zpa van de achtjaargrens van delicten door zes. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE


Amendement van de leden Tellegen en Van Toorenburg over de strafbaarheid bij inzet van een virtuele creatie

Amendement van de leden Tellegen en Van Toorenburg over de strafbaarheid bij inzet van een virtuele creatie. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de


Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 9 over het bij wet aanwijzen van misdrijven waarvoor bevoegdheid tot binnendringen van een geautomatiseerd werk bestaat

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 9 over het bij wet aanwijzen van misdrijven waarvoor bevoegdheid tot binnendringen van een geautomatiseerd werk bestaat. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2.


Amendement van het lid Verhoeven over beperking van de reikwijdte van het begrip geautomatiseerd werk

Amendement van het lid Verhoeven over beperking van de reikwijdte van het begrip geautomatiseerd werk. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 372 Wijziging van


Amendement van de leden Van Tongeren en Verhoeven ter vervanging van nr. 10 over het aanpassen van de evaluatietermijn

Amendement van de leden Van Tongeren en Verhoeven ter vervanging van nr. 10 over het aanpassen van de evaluatietermijn. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34


Amendement van het lid Van Tongeren over het aanpassen van de evaluatietermijn

Amendement van het lid Van Tongeren over het aanpassen van de evaluatietermijn. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht


Amendement van de leden Verhoeven en Van Tongeren over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software

Amendement van de leden Verhoeven en Van Tongeren over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 372 Wijziging


Amendement van de leden Recourt en Tellegen over melding van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken

Amendement van de leden Recourt en Tellegen over melding van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 372 Wijziging


Kies periode

tot Toepassen