Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 september 2017, over een op basis van een Wob-verzoek gepubliceerde mail waaruit blijkt dat een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken kennelijk tot doel had om te voorkomen dat een initiatiefwet vanuit de Kamer tot wet zou worden verheven

en oordeelsvorming en heeft een zo geobjectiveerd mogelijke en zo transparant mogelijke impactanalyse opgeleverd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk 1 Kamerstukken I, 33328, nr. C. 2 Bijlage bij Kamerstukken II, 33328, nr. 36. 3 Kamerstukken I, 33328, nr. E. 4 Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 december 2016. 5 Bijlagen bij Kamerstukken II, 33328, nrs. 37 en 38. 6 Bijlage bij Kamerstukken II, 33328, nr. 37, pp. 6-7. 7 Bijlage bij Kamerstukken II, 33328, nr. 38, pp. 4-6. 8 Kamerstukken II, 32 802, nr. 30.

24 okt 2017
2017D29843

Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet open overheid (33328)

Den Haag, 20 december 2013 Aan: alle leden Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 30 januari 2014 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wet open overheid (33328) Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman – 5 juli 2012 Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) - 33328 Griffier: Drs. M.J. van der Leeden Noot: 1. De leden wordt verzocht de inbreng in te zenden via e-mail: cie.biza.inbreng@tweedekamer.nl.

20 dec 2013
2013D51699

Initiatief Voortman/Schouw; Wet open overheid (33328) (Eerste Termijn Kamer)

________________________________________________________________ VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij PvdA = Partij van de Arbeid PvdD = Partij voor de Dieren SP = Socialistische Partij 50PLUS CDA = Christen Democratisch Appèl GrKÖ = Groep Kuzu/Öztürk PVV = Partij voor de Vrijheid GrBvK = Groep Bontes/Van Klaveren D66 = Democraten 66 Klein ChristenUnie Van Vliet GroenLinks SPREKERSLIJST Dinsdag 9 december 2014 Initiatief Voortman/Schouw; Wet open overheid (33328) (Eerste Termijn Kamer) Naam: Fractie: Spreektijd: 1. A.A.G.M. van Raak SP 10 min 2. R. Bisschop SGP 12 min 3. J. Taverne VVD 10 min 4. S.W. Sjoerdsma D66 10 min 5. M. Bosma PVV 2 min 6. M.C.G. Keijzer CDA 8 min 7. R.F.A. Oosenbrug

9 dec 2014
2014D45598


Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (33328) (Wet open overheid) (antwoord in 1e termijn)

 33328-0  2012Z14073  Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)    


Wet open overheid (TK 33328)

 33328-0  2012Z14073  Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)