78e vergadering, dinsdag 19 april 2016

de motie-Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk ( 33328 , nr. 29 ); de motie-Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid ( 33328 , nr. 30 ). de motie-Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk (33328, nr. 29) de gevolgen

19 april 2016

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 september 2017, over een op basis van een Wob-verzoek gepubliceerde mail waaruit blijkt dat een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken kennelijk tot doel had om te voorkomen dat een initiatiefwet vanuit de Kamer tot wet zou worden verheven

en heeft een zo geobjectiveerd mogelijke en zo transparant mogelijke impactanalyse opgeleverd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk 1 Kamerstukken I, 33328, nr. C. 2 Bijlage bij Kamerstukken II, 33328, nr. 36. 3 Kamerstukken I, 33328, nr. E. 4 Korte aantekeningen

24 okt 2017
2017D29843

Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet open overheid (33328)

Den Haag, 20 december 2013 Aan: alle leden Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 30 januari 2014 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wet open overheid (33328) Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Voortman en

20 dec 2013
2013D51699


Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (33328) (Wet open overheid) (antwoord in 1e termijn)

 33328-0  2012Z14073  Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)    


Wet open overheid (TK 33328)

 33328-0  2012Z14073  Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)