Stemmingen moties Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

33846, nr. 36); - de motie-Keijzer over de Algemene Maatregel van Bestuur over een buurtinitiatiefrecht (33846, nr. 37); - de motie-Dik-Faber over een landelijke bibliotheekpas voor alle openbare bibliotheken én de Koninklijke Bibliotheek (33846, nr. 38); - de motie-Dik-Faber c.s. over de toegankelijkheid van informatie voor blinden en slechtzienden (33846, nr. 39); - de motie-Klein over de dekking van de vijf bibliotheekfuncties per gemeente (33846, nr. 40). (Zie vergadering van 3 juni 2014.) De voorzitter: De motie-Klein (33846, nr. 40) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 46, was nr. 40 (33846). Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. Motie De

10 jun 2014
2018D12157

Gewijzigde motie van het lid Klein (t.v.v. 33846, nr.40) over de vijf bibliotheekfuncties per gemeente

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 46 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 40 Voorgesteld 10 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het beleid erop gericht is om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen; overwegende dat de nieuwe functies «ontmoeting en debat» en «kunst en cultuur» zeker voor 50-plussers een bijdrage kunnen leveren om sociaal isolement te voorkomen; overwegende dat de lokale bibliotheek mede daarom beschikbaar moet zijn als basisvoorziening in heel Nederland, inclusief de BES-eilanden;

10 jun 2014
2014D21013

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33846)

________________________________________________________________ VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie GroenLinks PvdA = Partij van de Arbeid SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij SP = Socialistische Partij PvdD = Partij voor de Dieren CDA = Christen Democratisch Appèl 50PLUS PVV = Partij voor de Vrijheid GrBvK = Groep Bontes/Van Klaveren D66 = Democraten 66 Van Vliet ChristenUnie SPREKERSLIJST Donderdag 15 mei 2014 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33846) Naam: Fractie: Spreektijd: 1. J.J. (Jasper) van Dijk SP 20 min 2. A.C.L. (Arno) Rutte VVD 20 min 3. M.C.G. Keijzer CDA 30 min 4. V.A. Bergkamp D66 30 min 5. R.K. Dik-Faber ChristenUnie 15 min 6. R. Bisschop SGP 10 min 7. J.S. Monasch PvdA 20 min 8. N.P.M. Klein 50PLUS

15 mei 2014
2014D17144

Plenaire vergadering: Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (33846)

 33846-13  2014Z08697  Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)      33846-32  2014Z08830  Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)      33846-25  2014Z08781  Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)      33846-31  2014Z08818  Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)      33846-11  2014Z08672  Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen


Plenaire vergadering: Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33846) (1e termijn Kamer)

 33846-0  2014Z00718  Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)   


Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 28089-117  2019Z02314  Gezondheid en milieu     28089-116  2019Z02313  Gezondheid en milieu     28286-1043  2019Z07671  Dierenwelzijn     29544-895  2019Z07643  Arbeidsmarktbeleid     35000-VI-101  2019Z07647  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019     31839-636  2019Z07757  Jeugdzorg     32140-50  2019Z07710  Herziening Belastingstelsel     35026-64  2019Z07709  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)     35000-A-91  2019Z07754  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019     31311-215  2019Z07714  Zelfstandig ondernemerschap     27879-70