Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 5 over het waarborgen van een minimumaanbod aan bibliotheken

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 5 Ontvangen

5 jun 2014
2014D20740

Amendement van het lid Monasch over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH Ontvangen 14 mei 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement

14 mei 2014
2014D17101

Amendement van het lid Keijzer over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 12 mei 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement

12 mei 2014
2014D16475

Amendement van de leden Keijzer en Bergkamp over het verduidelijken van het feit dat deze wet betrekking heeft op een hele bibliotheek en niet op individuele vestigingen.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 45 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN BERGKAMP Ontvangen 10 juni 2014 De ondergetekenden stellen het

10 jun 2014
2014D21050

Amendement van het lid Dik-Faber over het tot uitdrukking brengen van de verantwoordelijkheid voor een landelijk dekkend stelsel van bibliotheekvoorzieningen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 2 juni 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement

2 jun 2014
2014D19966

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 21 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21 Ontvangen

5 jun 2014
2014D20717

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het samvoegen van lidmaatschappen fysieke en digitale bibliotheek.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DIJK 15 mei 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

15 mei 2014
2014D17209

Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 34 over het tot uitdrukking brengen van de verantwoordelijkheid voor een landelijk dekkend stelsel van bibliotheekvoorzieningen.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 341 Ontvangen

6 jun 2014
2014D20930

Amendement van de leden Bergkamp en Monasch ter vervanging van nr. 12 over het opnemen van een gezamelijke visie op de bibliotheekfuncties in een beleidsplan.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN MONASCH TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121 Ontvangen

15 mei 2014
2014D17219

Amendement van het lid Monasch c.s. nr ter vervanging van nr. 15 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151 Ontvangen 15 mei

15 mei 2014
2014D17277

Amendement van het lid Bergkamp over het opnemen van een gezamelijk visie op de bibliotheekfuncties in een beleidsplan

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 14 mei 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement

14 mei 2014
2014D17009

Amendement van het lid Bergkamp over het overnemen van de functie van de bibliotheek uit het UNESCO-manifest

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 14 mei 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement

14 mei 2014
2014D16993

Amendement van het Lid Jasper van Dijk over het regelen van verzorgingsgebieden

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 15 mei 2014 De ondergetekende stelt het volgende

15 mei 2014
2014D17266

Amendement van het Lid Bisschop over Nederlandse taal en cultuur

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 15 mei 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement

15 mei 2014
2014D17179

Amendement van het lid Keizer c.s. ter vervanging van nr. 9 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91 Ontvangen 15 mei

15 mei 2014
2014D17157

Kies periode

tot Toepassen