Zoeken in Amendementen

Zoekresultaten (32)

U zoekt op ‘33846’ U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 34 over het tot uitdrukking brengen van de verantwoordelijkheid voor een landelijk dekkend stelsel van bibliotheekvoorzieningen.

Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 34 over het tot uitdrukking brengen van de verantwoordelijkheid voor een landelijk dekkend stelsel van bibliotheekvoorzieningen.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846...

2014D20930

Amendementen

Amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 33 over het tot uitdrukking brengen van de verantwoordelijkheid voor een landelijk dekkend stelsel van bibliotheekvoorzieningen.

Amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 33 over het tot uitdrukking brengen van de verantwoordelijkheid voor een landelijk dekkend stelsel van bibliotheekvoorzieningen.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van...

2014D20120

Amendementen

Amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 16 over de vaststelling van het aantal lokale bibliotheken in een gemeente.

Amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 16 over de vaststelling van het aantal lokale bibliotheken in een gemeente.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van...

2014D17310

Amendementen

Amendement van de Leden Rutte en Keijzer over het vervallen van de onderdelen d en e van artikel 5.

Amendement van de Leden Rutte en Keijzer over het vervallen van de onderdelen d en e van artikel 5.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen...

2014D17221

Amendementen

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners.

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet...

2014D17198

Amendementen

Amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 29 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren.

Amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 29 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling...

2014D20927

Amendementen

Amendement van de leden Bergkamp en Monasch ter vervanging van nr. 12 over het opnemen van een gezamelijke visie op de bibliotheekfuncties in een beleidsplan.

Amendement van de leden Bergkamp en Monasch ter vervanging van nr. 12 over het opnemen van een gezamelijke visie op de bibliotheekfuncties in een beleidsplan.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van...

2014D17219

Amendementen

Amendement van het lid Keizer c.s. ter vervanging van nr. 9 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners.

Amendement van het lid Keizer c.s. ter vervanging van nr. 9 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet...

2014D17157

Amendementen

Amendement van de leden Monasch en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 14 over het waarborgen dat jongeren in de toekomst geen contributie voor het lidmaatschap van de bibliotheek gaan betalen.

Amendement van de leden Monasch en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 14 over het waarborgen dat jongeren in de toekomst geen contributie voor het lidmaatschap van de bibliotheek gaan betalen.. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2014D17210

Amendementen

Amendement van het lid Monasch c.s. nr ter vervanging van nr. 15 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren.

Amendement van het lid Monasch c.s. nr ter vervanging van nr. 15 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33...

2014D17277

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 5 over het waarborgen van een minimumaanbod aan bibliotheken

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 5 over het waarborgen van een minimumaanbod aan bibliotheken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van...

2014D20740

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 21 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners.

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 21 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen...

2014D20717

Amendementen

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het samvoegen van lidmaatschappen fysieke en digitale bibliotheek.

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het samvoegen van lidmaatschappen fysieke en digitale bibliotheek.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare...

2014D17209

Amendementen

Amendement van het lid Keijzer over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners

Amendement van het lid Keijzer over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 9 AMENDEMENT...

2014D16475

Amendementen

Amendement van de leden Keijzer en Bergkamp over het verduidelijken van het feit dat deze wet betrekking heeft op een hele bibliotheek en niet op individuele vestigingen.

Amendement van de leden Keijzer en Bergkamp over het verduidelijken van het feit dat deze wet betrekking heeft op een hele bibliotheek en niet op individuele vestigingen.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846...

2014D21050