In ons kiesstelsel komt een partij pas in de Kamer als die partij de zogenoemde kiesdeler haalt. De kiesdeler is het minimum aantal stemmen dat nodig is om één zetel in de Tweede Kamer te halen. De kiesdeler is het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door 150, het aantal Tweede Kamerzetels.

Restzetels

Die verdeling komt meestal niet precies uit. Er blijft eigenlijk altijd wel een rest over. De restzetels voor de Tweede Kamer worden verdeeld volgens het systeem van de grootste gemiddelden.Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een partij tenminste een zetel hebben behaald.